Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH609 Gıda Kalite Kontrolü 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda üretim teknolojisi, üretim, işleme, gıda bozulması, gıda kaynaklı hastalıklar,gıda kontaminasyon kaynakları, mikrobiyolojik sebepli gıda hastalıkları, mikrobiyel olmayan gıda zehirlenmeleri, tüketicinin korunması, gıda hastalıklarının önlenmesi, gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkışının araştırılması, gıda ürünlerinin muayenesi, genetik modifiye gıdaların güvenliğinin değerlendirilmesi konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türker, S. 1997. Hayvansal gıdalarda kalite kontrolü. Ankara. Hubbert, W.T., Hagstad, H.V., Spangler,E 1991 Food Safety and Quality Assurance, Foods of Animal Origin. First edition, Iowa State University Press\Ames Iowa,. Mello, J.P.F.D. 2003 Food Safety: Contaminants and Toxins.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalitenin tanımlanması yapılıp, kalite kontrolü ve gıda güvenliği hakkında bilgi verilir. Ayrıca kalite kontrolünde organizasyon hakkında da bilgi verilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 10 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Güvenliği Kavramı ve Önemi
2 Gıda Güvenliği Kapsamında Oluşturulan Kuramlar
3 Gıda Güvenliğinde Mikrobiyolojik Kriterler
4 Gıda Güvenliğinde Fiziksel ve Kimyasal Kriterler
5 Gıda Güvenirliliği İçin Geliştirilen Sistemler
6 Gıda Güvenirliliği İçin Geliştirilen Sistemler II
7 Gıda Güvenirliliği İçin Geliştirilen Sistemler III
8 Kalite ve Gıda
9 Kalite Kriterleri I
10 Kalite Kriterleri II
11 Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolunda Mevzuat
12 Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolunda Mevzuat II
13 Kontrol ve Denetim
14 Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87927 1153773 Gıda üretim teknolojisi
87928 1158038 Gıda zinciri
87929 1159485 Gıda kaynaklı hastalıklar
87930 1160797 Tüketicinin korunması
87931 1165654 Genetik modifiye gıdalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.