Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH611 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Et ve et ürünlerine katılmasına müsaade edilmeyen yabancı doku ve organlar ile et ve et ürünlerinin ojinin tespit edilmesi konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Torun, A. 2005. Histolojik et ürünleri muayene atlası. Palme yayıncılık, Ankara İnal, T. 1992. Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İstanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Histolojik analizler için örnek alımı, histolojik preparatların hazırlanması, boyama yöntemleri, preparatların mikroskobik bakı ve değerlendirilmesi ile histolojik ve histometride uygulanan yeni teknikler ile ilgili bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 14 20 1
7 Laboratuvar 14 20 1
10 Tartışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histolojik analizler için örnek alımı I
2 Histolojik analizler için örnek alımı II
3 Histolojik analizler için örnek alımı III
4 Histolojik preparatların hazırlanması I
5 Histolojik preparatların hazırlanması II
6 Histolojik preparatların hazırlanması III
7 Boyama yöntemleri I
8 Boyama yöntemleri II
9 Boyama yöntemleri III
10 Preparatların mikroskobik bakı ve değerlendirilmesi I
11 Preparatların mikroskobik bakı ve değerlendirilmesi II
12 histolojik ve histometride uygulanan yeni teknikler I
13 histolojik ve histometride uygulanan yeni teknikler II
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88195 1190091 Bağ doku,
88196 1163864 Kasaplık hayvanların yenilmeyen kısımları,
88197 1167420 Saptama yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.