Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH612 Gıda Sanitasyonu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda güvenliği ve sanitasyon, sanitasyonun biyogüvenlikle ilişkisi, sanitasyonun mikroorganizmalarla ilişkisi, çevre ve bina sanitasyonu, suyun sanitasyonu, gıda sanitasyonunda önemli mikro-organizmalar ve kontrolü, kimyasal maddeler ve gıdalar, atıklar ve sanitasyonu, süt işletmelerinde sanitasyon, et işletmelerinde sanitasyon, konserve işletmelerinde sanitasyonun sağlanması, gıdaların hazırlanmasında ve kullanılan araçların sanitasyonu konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merdol, 2003. Sanitasyon, Hijyen Eğitimi. Bulduk, 2003. Gıda ve Personel Hijyeni Metin,M., Öztürk, F. 2005. Süt İşletmelerinde Sanitasyon Norman G. Marriott and Robert B. Gravani, 2006. Principles of Food Sanitation (Food Science Texts Series), 5 th edition, Springer,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanitasyon tanımı ile gıda üretimindeki önemi, sanitasyon uygulamaları ve bu uygulamalar esnasında kullanılan sanitazan maddeler ve gıda sanayinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon
2 Temizlik ve Dezenfeksiyon
3 Fiziksel (Mekanik) Temizlik
4 Kimyasal Temizlik
5 Dezenfeksiyon
6 Deterjanlar
7 Fiziksel Dezenfeksiyon
8 Kimyasal Dezenfeksiyon
9 Dezenfektanların sınıflandırılması
10 Dezenfektanların değerlendirilmesi
11 Süt işletmelerindeki sanitasyon programı
12 Et işletmelerinde sanitasyon programı
13 Yerinde temizlik (CIP)
14 Personel Hijyeni ve eğitimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87875 1433468 Sanitasyon
87876 1411221 Mikroorganizmalar
87877 1415241 Sanitasyon ekipmanları,
87878 1425033 İşletme sanitasyonu
87879 1403280 Yönetim ve sanitasyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.