Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH613 Gıda Kontimnantları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Pestisitler, toksikolojisi ve gıdalardaki kalıntıları, poliklorinli bifeniller, sütte dioksin, polisiklik hidrokarbonlar, ağır metaller, nitritler, nitratlar veteriner ilaç kalıntıları, radyonuklitler konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evaluation of certain veterinary drug residues in food : sixty-sixth report of the joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives. – Geneva : World Health Organization, 2006 Erol, İ. 1996. Çevre bilimi ve veteriner hekimliği. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara. Mello, J.P.F.D. 2003. Food Safety: Contaminants and Toxins.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kontaminant tanımı ve sınıflandırılması yapılıp, gıda maddelerinde bu kontaminantların yarattığı sağlık riskleri, kontaminantların sınıflandırılması (ağır metaller, pestisitler, radyonüklidler, antimikrobiyel ve anabolizanlar vs.) ile ilgili bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 4 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antibiyotikler
2 Hormonlar
3 Pestisit-Fungusit ve Hebisitler
4 Önemli Kontaminasyon Kaynakları
5 Gıda Kontaminantlarının Kalite Üzerine Etkisi
6 Çevresel Kontaminantlar
7 Radyoaktif İzotoplar
8 Organik Asitler
9 Böcek ve Parazit Yumurtaları
10 Bakteri Virus ve Mantarlar
11 Ağır Metaller
12 Maksimum Düzeyler
13 Örnekleme Yöntemleri
14 Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87890 1196388 Pestisitler,
87891 1196564 Poliklorinli bifeniller,
87892 1225583 Polisiklik hidrokarbonlar,
87893 1184144 Ağır metaller,
87894 1176752 Veteriner ilaç kalıntıları,
87895 1204374 Radyonuklitler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.