Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH614 Zoonozlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Zoonoz hastalıkların tanımı ve kapsamının öğrenilmesi, zoonozların bulaşma yolları ve zararları hakkında bilgi sahibi olunması, bakteriyel, viral ve paraziter gıda zoonozlarının öğrenilmesi, zoonozlarla müücadele etme yollarının ortaya konulması, yeni çıkan zoonozlar ve prionlar, zoonozların bioterörizm amacıyla kullanılması ve biyolojik savaş, zoonozlarla ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Göknur TERZİ, Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zoonozes, Second Edition, Shakespeare, M., Pharmaceutical Press, 2009. Modern Food Microbiology, Jay, JM, Loessner, MJ, Golden, DA, 7th Ed. 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zoonoz hastalıkların tanımı ve kapsamının öğrenilmesi, zoonozların bulaşma yolları ve zararları hakkında bilgi sahibi olunması, bakteriyel, viral ve paraziter gıda zoonozlarının öğrenilmesi, zoonozlarla mücadele etme yollarının ortaya konulması, yeni çıkan zoonozlar ve prionlar, zoonozların bioterörizm amacıyla kullanılması ve biyolojik savaş, zoonozlarla ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 5 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoonoz hastalıkların tanımı ve kapsamı
2 Zoonozların bulaşma yolları, risk grupları ve zararları
3 Hayvanlardan bulaşan önemli zoonozlar
4 Vahşi ve ekzotik hayvan zoonozları
5 Çiftlik hayvanlarının zoonoz hastalıkları
6 Bakteriyel gıda zoonozları
7 Viral gıda zoonozları
8 Paraziter gıda zoonozları
9 Yeni zoonozlar ve prion hastalıkları
10 Zoonozların halk sağlığına etkileri ve korunma yolları
11 Dünyada ve ülkemizde önemli zoonoz salgınlar
12 Biyoterörizm ve biyolojik savaş aracı olarak zoonozlar
13 Meslek hastalığı olarak zoonozlar
14 Zoonozlarla ilgili mevzuat ve yasal uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223928 Zoonoz hastalıkların tanımı ve kapsamı
2 1223929 Zoonozların bulaşma yolları ve zararları
3 1223935 Gıda zoonozları, bulaşma ve korunma yolları
4 1224005 Yeni zoonoz hastalıklar ve biyoterörizm
5 1224013 Zoonozlarla ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.