Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH614 Zoonozlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Zoonozlar ve halk sağlığı, zoonozların teşhisi, dağılımı, etki alanları, epidemiyolojisi, kontrolü, önlenmesi ve zoonozlardan korunma, gıda muhafazası, araştırma ve deney hayvanları laboratuarlarının sağlık alanındaki katkıları ve yönetimi, biyomedikal araştırmalar, sağlık eğitimi ve yaygınlaştırılması, sağlık cihazları ve biyolojik ürünlerin kontrol ve üretimi konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğruer, Y. 2004. Veteriner Halk Sağlığı. Selçuk Üniversitesi Basımevi– Konya. Dinçer, B. 1994. Veteriner Halk Sağlığı. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir. Erol, İ. 1996. Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimliği. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir. Buncic,S. 2006 Integrated Food Safety and Veterinary Public Health. CABI,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zoonotik hastalıklar, koruyucu hekimlik, sağlıklı gıda üretimi ve kontrolü ile bunlarla ilgili mevzuatlar ile halk sağlığında komperatif tıbbın önemi anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 5 1
29 Bireysel Çalışma 14 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 1
34 Okuma 14 10 1
54 Ev Ödevi 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoonoz tanımı
2 Zoonozların sınıflandırılması
3 Zoonozların önemi
4 Zoonotik hastalıklar
5 Bakteriyel zoonozlar
6 Viral zoonozlar
7 Paraziter zoonozlar
8 Zoonozlarla mücadele
9 Hayvan sağlığı ve evcilleştirme
10 Biyoteknoloji ve halk sağlığı
11 Hayvan refahı
12 Gıda üretiminde hayvanların rolü ve değerlendirilmesi
13 Gıda üretimi ve nüfus
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549726 Zoonozlar ve halk sağlığı
2 1549727 Gıda güvenliği ve kontrolü
3 1549728 Sağlık eğitimi ve yaygınlaştırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 3
2 5 5 3 4
3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek