Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH615 Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Starter kültürün tanımı ve tarihçesi, starter kültür çeşitlerinin bilinmesi ve hangi gıdalarda ne amaçla ve nasıl kullanıldıklarının öğrenilmesi, starter kültürlerin kullanım teknikleri, starter kültürlerin çalışmasını etkileyen faktörler, starter kültür üretilmesi, starter kültürlerin kalite kontrolleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Göknur TERZİ, Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süt ürünleri üretiminde starter kültürler, Tekinşen, OC, Atasever, M, SÜ Vet. Fak Süt endüstrisinde starter kültürler, Koçak, C, Yetişmeyen, A, Atamer, M, AÜ Zir. Fak. Yayın No: 1362, Derleme 62, Ankara, 1995. Modern Food Microbiology, Jay, JM., Fourth Edition, AVI Book, Published by Van Nostrand Reinhold Company, 450 West 33rd Street New York, 1992.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Starter kültürün tanımı ve tarihçesi, starter kültür çeşitlerinin bilinmesi ve hangi gıdalarda ne amaçla ve nasıl kullanıldıklarının öğrenilmesi, starter kültürlerin kullanım teknikleri, starter kültürlerin çalışmasını etkileyen faktörler, starter kültür üretilmesi, starter kültürlerin kalite kontrolleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
9 Problem Çözümü 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Starter kültürün tanımı, tarihçesi ve önemi
2 Starter kültür çeşitleri
3 Süt ve süt ürünlerinde starter kültür kullanılması
4 Et ve et ürünlerinde starter kültür kullanılması
5 Diğer gıdalarda starter kültür kullanılması
6 Starter kültürlerin aktivitelerini etkileyen faktörler
7 Starter kültürlerin üretilmesi
8 Starter kültürü oluşturan mikroorganizmaların seçilmesi
9 Starter kültürlerle patojenler arasındaki ilişki
10 Starter kültürlerin kullanılmaları
11 Bakteriyofajlar
12 Starter kültürlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri
13 Starter kültürlerin laboratuvar kontrolleri
14 Starter kültür üretiminde modern teknikler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224023 Starter kültürün tanımı ve faydaları
2 1224026 Starterlerin hangi gıdalarda, hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı
3 1224034 Starter kültürün çalışmasını etkileyen faktörler
4 1224041 Starter kültürlerin üretilmesi
5 1224048 Starter kültürlerin kontrolleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.