Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH622 Tereyağı Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tereyağı üretim teknolojisi, üretimde görülen hatalar ve ilgili analizler, tereyağı çeşitleri, paketleme, depolama konularının öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. 2005. Geurts Dairy Science and Technology, Second Edition (Food Science and Technology), Edited by CRC, Tekinşen, C. 2000.Süt ürünleri teknolojisi. Kahraman Maraş. Atamer, M. 1993, Tereyağ Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1313, Ders Kitabı:380

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tereyağı özellikleri, çeşitleri, tereyağına işlenecek sütün nitelikleri, tereyağ yapım metotları, tereyeğ yapımında kullanılan starter kültürler, tereyağında görülen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kusurlar, tereyağının kalite kontrolü hakında bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tereyağının tanımı, bileşimini
2 Tereyağın sınıflandırılması (TSE 1331)
3 Krema eldesi ve kremaya uygulanan ön işlemler
4 Kremanın asitliğinin giderilmesi
5 Kremanın standardizasyonu
6 Kremanın pastörizasyonu
7 Kremanın olgunlaştırılması
8 Tereyağ starter kültürleri
9 Yayıklama
10 Tereyağın yıkanması, yoğrulması,
11 Tuzlama, paketleme, muhafaza
12 Tereyağ kusurları
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89162 1417546 Tereyağ üretim tekniklerini öğrenir
89163 1399446 Tereyağ kusurlarını bilir
89164 1403834 Tereyağın kimyasal, mikrobiyolojik özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.