Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH624 Gıda Toksikolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda toksikantları ve tanımlanmaları ile toksisiteyi etkileyen faktörler, bitki toksinleri ve insan sağlığı, alkaloidler, mikotoksinler, bakteriyel toksinler konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mello, J.P.F.D. 2003 Food Safety: Contaminants and Toxins. Klaasen, C.D. 2001, Casarett and Doull’s Toxicology, Fifth Edition, McGraw-Hill. Šimic, B., Kniewald, J.1997, Toxicological Aspects of Food, Elsevier Applied Science.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalardaki toksik bileşenler, gıdaların işlenmesinden kaynaklanan toksinler, gıda katkı maddeleri, çevresel kontaminantlar, pestisitler ve antibiyotik kalıntıları da dahil olmak üzere gıdaların güvenliliği ile ilgili yasa ve düzenlemeler konularının öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler;
2 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler;
3 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler;
4 Gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmeler;
5 Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler;
6 Pestisitler ve veteriner ilaçları;
7 Gıda katkı maddeleri;
8 Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar;
9 Gıdaların ışınlanması;
10 Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler;
11 Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği;
12 İçme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlar,
13 Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri;
14 Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88111 1411391 Gıdalardaki toksinler,
88112 1382851 Bakteri,
88113 1389993 Bitki,
88114 1390368 Mikotoksin

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.