Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH627 Sosis-Salam Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Etin mikroflorası, ette görülen bozulmalar, etlerin soğukta ve dondurarak muhafazası, et ürünleri üretiminde kullanılan alet/ekipmanlar ile, et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddelerini, et ürünlerinin üretim teknolojilerini öğretmek, et ürünlerinin kaliteli, standart ve sağlık açısından güvenli olarak üretimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak; ayrıca laboratuvar analizleri için örnek alınması, et ve et ürünleri ile ilgili yasal hükümlerin öğretilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili yasal hükümler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.ANAR,Ş. Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Dora Yayınevi, Bursa, 2010. 2..HUI,Y.H.,NIP,W.K.,ROGERS,R.W.,OWEN, A.Y.Meat Science and Applications, Marcel Dekker Inc, Newyork, 2001. 3.GÖKALP, H.Y., KAYA,M., ZORBA,Ö. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, A.Ü.Yayın No: 786, A.Ü.Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 1999. 4.ÖZTAN, A. Et Bilimi ve Teknolojisi, TMMOB Yayın No:1, Ankara, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ayrıca laboratuvar analizleri için örnek alınması, et ve et ürünleri ile ilgili yasal hükümlerin öğretilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili yasal hükümler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 0 50 1
5 Derse Katılım 0 50 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kaynak kitapların tanıtımı, genel giriş, et ve et ürünlerinin tanımı, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyadaki durumu, et ürünleri üretiminin temel prensipleri, et ürünlerinin sınıflandırılması
2 Et teknolojisinde soğutma ve soğuk muhafaza, soğuk depolarda aranan özellikler
3 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar
4 Et ürünleri üretiminde kullanılan ham maddelerde arzu edilen özellikler
5 Et ürünleri üretiminde kullanılan yardımcı materyaller ve katkı maddeleri
6 Et ürünlerinde kullanılan doğal-yapay kılıflar
7 Et ürünlerinde kullanılan starter kültürler
8 Et ürünlerinde kürleme yöntemleri
9 Laboratuvar analizleri I
10 Laboratuvar analizleri II
11 Et teknolojisinde dumanlama
12 Sosis üretim teknolojisi
13 Salam üretim teknolojisi
14 Hazırlanmış et karışımları üretim teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452475 Et teknolojisinde dondurma yöntemlerini sıralayabilir
2 1452476 Et teknolojisinde dondurma yöntemlerini sıralayabilir
3 1452480 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanları tanımlayabilir
4 1452481 Et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve işlevlerini tanımlayabilir
5 1452484 Sosis-salam üretim teknolojisini tanımlayabilir