Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH631 Mezbahalarda Sanitasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kesimhanede sanitasyon için uygulanan fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, çevresel temizlik, mezbahalarda HACCP uygulamaları konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Norman G. Marriott and Robert B. Gravani 2006. Principles of Food Sanitation, Springer Science. USA, Slaughterhouse Cleaning and Sanitation , Edited by Tove Skaarup / F2889 (FAO Animal Production and Health Paper), 1986. İnal, T ve Nazlı, B. 1997. Mezbaha Bilgisi. Saray Kitabevleri – İzmir.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda sanitasyonunun tanımı, mezbaha tipleri, mezbaha kesim koşulları, mezbahaların sanitasyonunda kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, mezbahalarda genel hijyen prensipleri ile HACCP hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kasaplık Hayvanlar ve et özellikleri
2 Mezbaha Ekipman ve Donanımı
3 Mezbaha Yapı Özellikleri I
4 Mezbaha Yapı Özellikleri II
5 Sanitasyon I
6 Sanitasyon II
7 Nakil ve barındırma
8 Kesim Şekilleri
9 Et Hijyen Prensipleri
10 Mezbaha Kontaminasyonu ve koşulları
11 Sanitasyon Programları I
12 Sanitasyon Programları II
13 Mevzuat
14 Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88248 1405259 Mezbahaların temizlik ve sanitasyonu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.