Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH635 Et Bilimi ve Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırmızı, kanatlı ve balık etinin yapısı ve bileşimi, muhafazası, etlerin kalitelerine göre değerlendirilmesi, etlerin sınıflandırılması, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma gibi et ürünleri teknolojisi hakkında bilgilendirmek ve et mikrobiyolojisi ve et işletmelerinde temizlik ve sanitasyonunun öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arslan, A. 2002. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres – Malatya. Tezcan, İ., Yurtyeri, A. 1992. Et Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Yurtyeri, A. Erol, İ. Özdemir, H., Şireli, T. 2000. Et Muayenesi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Tezcan, İ. Ve Yurtyeri, A. 1997. Et Muayenesi. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Et bilimi, kırmızı, kanatlı ve balık etinin bileşimi, ette postmortem değişiklikler, kesimden sonra etin pH’sında görülen değişiklikler, rigor mortis ve etlerin olgunlaştırılması, DFD, PSE etler, soğuma kısalığı, erime sertliği, karkas parçalama, etlerin sınıflandırılması (grading), et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemleri ile et ürünleri teknolojisi konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 15 3 45
8 Rehberli Problem Çözümü 15 2 30
10 Tartışma 15 2 30
11 Soru-Yanıt 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et Sanayi ve Ülke Ekonomisine Katkısı Hayvansal Üretimin Amaçları
2 Etin Tanımı ve Çeşitleri Kasın Yapısı ve Kasın Hareket Mekanizması
3 Kasın Yapısı ve Kasın Hareket Mekanizması
4 Ette Postmortem Değişiklikler ( pH, rigor motris, Enzimatik değişiklikler)
5 Karkas ve Etin Bileşimi
6 Etin Kalite Nitelikleri ( renk, su aktivitesi, olgunluk, tekstür) Etlerin Olgunlaştırılması
7 Karkasın Sınıflandırılması (grading)
8 Karkasın Parçalanması
9 Kasaplık Hayvanların Gövde Et Preparatları
10 Et ve Et Ürünleri Muhafaza Yöntemleri (Soğutma, Dondurma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Kurutma,Dumanlama, Işınlama
11 Balık Etinin Genel Özellikleri Balık Etinin Bileşimi
12 Balıkta Muhafaza Teknikleri Balıkta Kalite Nitelikleri
13 Kanatlı Etinin Genel Özellikleri Kanatlı Etin Bileşimi Mekanik Ayrılmış Kanatlı Etleri
14 Kanatlı Etlerinin Soğutulması ve Dondurulması Kanatlı Etlerinde Dekontaminasyon Yöntemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423070 Etin bileşimi hakkında bilgi edinir
2 1501203 Et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemlerini öğrenir ve uygular.
3 1501204 Karkasın parçalanmasını ve değerli etlerin elde edildiği bölümleri tanımlayabilir.
4 1501205 Ette postmortem değişiklikleri yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 4 1 3 2 2
2 5 4 5 3 2 3 1 2
3 4 4 5 2 3 2 1 3
4 4 3 5 3 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek