Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH639 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Teknolojileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Probiyotikl ilaveli süt ve süt ürünleri hakkında genel bilgi verilmesi, üretim teknikleri, üretim kusurları ve muhafaza teknikleri konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen, O.C., Tekinşen, K. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniversitesi Basımevi – Konya. Özalp, E. ve Kaymaz, Ş. 1994. Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Metin, M. 2005. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir. Demirci, M. ve Şimşek O. 1997. Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. – İstanbul. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 1. Principles and properties. USA Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 2. Product Manufacturing. USA. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 3. Applications Science, technology, and engineering. Walstra,P., Geurts, T.J., Noomen,A., Jellema,A., van Boekel, M.A.J.S. 1999 Dairy Technology. Marcel Dekker,Inc.,. Erly,R. 1998. The Technology of Dairy Products. Second edtion, Black Academic&Professional, London, New York, Varnam, A.H., Sutherland, J.P 2001. Milk and Milk Products: Technology, chemistry and microbiology. An Aspen publication, Patrick F. Fox, Paul McSweeney, Timothy M. Cogan, Timothy P. Guinee 2000 Fundamentals of Cheese Science.An Apsen Publication,.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pastörize süt, sterilize ve kondanse sütler, yoğurt, meyveli yoğurt, ayran, kefir, kımız, tereyağı, süt tozu, dondurma, yerli ve yabancı peynir üretim teknolojileri konuları öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütün ısıtılması, pastörizasyon
2 Sterilizasyon teknikleri
3 Pastörize süt
4 UHT süt
5 Kondanse süt
6 Probiyotikler
7 Yoğurt, ayran
8 Prebiyotikler
9 kefir
10 Beyaz peynir
11 Probiyotik bakteri üretim teknolojisi
12 Lor,çökelek
13 Tereyağ
14 Dondurma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429705 Sütün ısıtılması, pastörizasyon, sterilizasyon tekniklerini öğrenir
2 1429714 Süt tozu, kondanse süt üretim tekniklerini öğrenir
3 1429717 Yoğurt, ayran, kımız, kefir tekniklerini öğrenir
4 1429736 Probiyotik bakteriler hakkında bilgi edinir
5 1429743 Tereyağ, dondurma üretim tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.