Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDİ102 İngilizce II 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English in Mind Starter (Cambridge )

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 I'd like / Would you like....? Countable and uncountable nouns Vocabulary: Food & drink Ordering Food in a Restaurant
2 this / that / these / those Likes and Dislikes Photostory: Enjoy your lunch!
3 Present Simple with adverbs of frequency Vocabulary: Days of weeks & TV Programmes
4 Speaking: Talking about routines and talking about TV programmes Reading: What British Teenagers Watch
5 Negative Imperatives Vocabulary: Adjectives to Describe Feelings Speaking: Talking about how you feel
6 Listening: A picture story Song: "Don't Stop" by Beatles Reading: E-mail about feelings
7 can /can't (ability) Vocabulary: Sports Reading: We never win but we always win
8 like / don't like + -ing Speaking: Talking about likes and dislikes
9 Present continuous Vocabulary: House and Furniture Speaking: Describing what is happening now Speaking: Talking about your house or flat
10 Mid-term exam
11 can / can't (asking for permission) Prepositions: in / at / on one / ones Vocabulary: Months of the year and seasons & clothes
12 Speaking: Talking about times and dates Speaking: Talking about clothes and shopping Reading : Scotland - a land of traditions
13 Past Simple: was / wasn't ; were / weren't Time expressions Talking about the past
14 Past Simple: Regular and Irregular Verbs (questions and negatives) Asking and answering questions in a questionnaire

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
64184 1392925 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
64185 1395285 Kısa net iletileri kavrayabilir
64186 1402731 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
64187 1405052 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
64188 1390510 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
64189 1393130 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
64184 3
64185 3
64186 3
64187 3
64188 3
64189 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek