Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH614 Zoonozlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Zoonotik hastalıkların tanımlanması ve zoonotik hastalıkların sınıflandırılmasını yapmak, bu kapsamda zoonozlarla mücadele programını öğretmek, gıda kaynaklı zoonozlar ve bu kapsamda gıda kaynaklı zoonotik hastalıkların önlenme yöntemlerini öğretmek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Belgin SIRIKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zoonoses-Yazarı: Martin Shakespeare, 2009, 2.ci baskı Microbial Zoonoses and Sapronoses, 2011, Yazarı: Zdenek Hubalek , Ivo Rudolf, Zoonosis, 2012,Jacob Lorenzo-Morale Veteriner Halk Sağlığı, 2004, Yusuf Doğruer

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zoonozların tanımı, zoonoz hastalıkların sınıflandırılması, gıda kaynaklı zoonozlar, Bakteriyal ve viral zoonozlar, protozoan zoonozlar, zoonotik nemotodlar, veteriner zoonozlar, Zoonoz hastalıklardan korunma yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 42 588
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve zoonozların tanımlanması
2 Zoonozların sınıflandırılması
3 Gıda kaynaklı zoonozlar
4 Bakteriyel zoonotik hastalıklar
5 Bakteriyel zoonotik hastalıklar
6 Viral zoonotik hastalıklar
7 Viral zoonotik hastalıklar
8 Protozoal hastalıklar
9 Zoonotik nematodlar
10 Sınav
11 Prion hastalıklar
12 Veteriner zoonozlar
13 Zoonozların önlenmesi
14 Türkiye ve diğer ülkelerindeki mevzuatlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94422 1189277 Zoonotik hastalıkları öğretmek
94423 1190298 Gıda kaynaklı zoonotik hastalıkları öğretmek
94424 1174598 Zoonotik hastalıklardan korunma yollarını öğretmek
94425 1166882 Zoonotik hastalıklarla ilgili mevcut mevzuatları öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.