Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH616 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gıda enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların genel özelikleri, bulaşma yolları, enfeksiyonların semptomları ve tanıları, patogenezi, korunma yolları ile gıda intoksikasyonları hakkında bilgi verilir. mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erol, İ. 2007.Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara. Smulders, E.J.M.1987. Elimination of pathogenic organisms from meat and poultry. Elsevier-New York Erkmen, O. 2000. Basic Methods for the microbiological analysis of food. Gaziantep Frazier, W., Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology, Singapore. Adams, M.R. 2004. Food microbiology . Cambridge : The Royal Society of Chemistry, Harrigan, W. F. 1998. Laboratory methods in food microbiology 3rd ed. – San Diego : Academic Pres. Blackburne, C.W., McClure, P.J. 2002. Foodborne Pathogens: hazards, risk analysis and control. CRC Press, Boca Raton, Boston, New York, Washington, DC

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda zincirinde risk yönetimi ve değerlendirilmesi, gıda kaynaklı patojen bakteriler, gıda kaynaklı mikotoksijenik funguslar, gıda kaynaklı virüsler, gıda ve su kaynaklı parazitler, gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulma, çiftlik ürünlerinde HACCP; hijyenik tesis dizaynı ve sanitasyon; güvenli üretim dizaynı ve operasyonu, gıda üreticisi ve tüketicilere yönelik iyi uygulamalar, bakteriyel tehlikeler; pathogenic Escherichia coli; Salmonella; Listeria monocytogenes; Campylobacter ve Arcobacter;enterotoxin-üreten Staphylococcus, Shigella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas ve Plesiomonas, spor formundaki bakterilerin karekterleri, bakteri olmayan tehlikeli gıda patojenleri; parazitler, cryptosporidium, giardia ve cyclospora, toksijenik küfler, Mycobacterium paratuberulosis; gıda enfeksiyonlarının kronik sekelleri konularının öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar 1.hafta.docx
2 Gıda kaynaklı bakteriler, virusler, funguslar, parazitler 2.hafta.docx
3 Mikroorganizmların gıdalara bulaşma yolları 3.hafta.docx
4 Mikroorganizmların gıdalarda üreme koşulları 4.hafta.docx
5 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonların semptomları 5.hafta.docx
6 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonların tanı ve patogenezleri 6.hafta.docx
7 E.coli, Salmonella, Shigella 7.hafta.docx
8 Campylobacter jejuni 8.hafta.docx
9 Listeria monocytogenes 9.hafta.docx
10 Bacillus cereus 10.hafta.docx
11 C.botulinum 11.hafta.docx
12 C.perfiringens 12.hafta.docx
13 Brucella 13.hafta.docx
14 V.parahaemolyticus 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519598 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlara neden olan patojen mikroorganizmları bilir
2 1519600 Gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmları öğrenir.
3 1519599 Mikroorganizmların gıdalara bulaşma yollarını bilir.
4 1519596 Mikroorganizmların gıdalarda izolasyon ve identifikasyon tekniklerini öğrenir.
5 1519597 Gıda kaynaklı enfeksiyonların semptomları, tanı, patogenezini öğrenir
6 1519601 Gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunma yollarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 3 3
3 5 3
4 3 5 5
5 3 3
6 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek