Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH634 Gıda Kalite Kontrolü 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gıda güvenliğinin anlamının ve kapsamının öğrenilmesi, HACCP prensiplerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetiminin öğrenilmesi, toplam kalite yönetimi ve uygulamalarının öğrenilmesi, gıdalarda kalite kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi, bir gıda işletmesinde gıda güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesinin öğrenilmesi, ISO ve TSE gibi gıda standartlarının tanınması, ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıda Endüstrisinde Güvenli Gıda Üretmek, Mahmutoğlu, T., ODTÜ Yayıncılık, 2007. The HACCP Training Resource Pack, Mortimore, S., Wallace, C., Culinary and Hospitality Industry Publications.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda güvenliğinin anlamının ve kapsamının öğrenilmesi, HACCP prensiplerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetiminin öğrenilmesi, toplam kalite yönetimi ve uygulamalarının öğrenilmesi, gıdalarda kalite kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi, bir gıda işletmesinde gıda güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesinin öğrenilmesi, ISO ve TSE gibi gıda standartlarının tanınması, ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Kalitesi Ve Gıda Kalite Kontrolünün Tanımı
2 Kalite Kontrol Zinciri
3 Kalite Karakteristikleri
4 Fiziksel Kalite
5 Duyusal Kalite
6 Kimyasal Kalite
7 Mikrobiyolojik Kalite
8 Gıda Kusurlarının Sınıflandırılması
9 Gıda Güvenliği
10 Toplam kalite yönetimi, risk analizi ve değerlendirmesi
11 Risk analizi ve değerlendirmesi
12 Gıda güvenliği ve kalite kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler I
13 Gıda güvenliği ve kalite kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler II
14 Gıda güvenliği ve kalite kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler III

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516833 Gıda güvenliğinin anlamı ve kapsamının öğrenilmesi
2 1516834 Gıda güvenliği uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması
3 1516835 Gıdaların kalite nitelikleri ve kalite kontrolünün öğrenilmesi
4 1516836 Toplam kalite yönetimi, risk analizi ve değerlendirmesi
5 1516837 Gıda güvenliği ve kalite kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3
2 5 3 3
3 5 3 3
4 5 3 3
5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek