Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularıyla ilgili kavram ve yaklaşımları öğretmek, bilimsel çalışma yöntemleri ve yayınların hazırlanması sırasında uyulması gereken araştırma ve yayın etiği kurallarının öğrenilmesini sağlanmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Day, R.A. (1997) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? TUBİTAK, Ankara Armağan, İ. (1983) Yöntem Bilim -2: Bilimsel Araştırma Yöntemleri. D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Yay., İzmir Karasar, N. (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma-Eğitim A.Ş., Ankara Alaçam, E. (1991) Araştırma ve Yayın İlkeleri. Konya İNTERNET

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste araştırma teknikleri ve yayın etiği konularındaki temel kavramlar, kurallar ve yöntemler ile bilimsel alanda çalışma yaparken uyulması gereken etik kurallar ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma
2 Konu seçimi
3 Araştırma sorumluluğu
4 Disiplinsiz araştırma
5 Bilimsel yanıltma ve yalancılık
6 Bilimsel yanıltma nedenleri
7 Bilimsel yanıltma nedenleri
8 VİZE SINAVI
9 Araştırma etiği
10 Araştırma etiği
11 Araştırma etiği
12 Araştırma etiği
13 Yayın etiği
14 Yayın etiği
15 Yayın etiği
16 Ödev değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560707 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde temel kavramların öğrenilmesi
2 1560708 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde alanında özgün bir konuyu etik duyarlılıkla araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
3 1560709 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde problemlerin etik ve deontoloji kapsamında çözümünde yetkinliği kazandırma
4 1560710 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde alanında sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek