Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ737 Evcil Hayvanlarda Deri Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dermatolojik problemli kedi ve köpeklerde muayene ve örnek alma yöntemleri ile önemli deri hastalıkları, tanı – tedavi prosedürleri ve ilaç uygulama teknikleri hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

..Linda Medleau, Keith A. Hnilica. Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide, Sec Ed., Saunders Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania, USA. 2006. 2.Thelma Lee Gross, Peter J. Ihrke, Emıly J. Walder, Verena K. Affolter. Skin Diseases of the Dog and Cat. Clinical and Histopathologic Diagnosis, Second Edition, Blackwell Publishing Company, 2005. 3.K.L. Thoday, C.S. Foil & R. Bond. Advances in Veterinary Dermatology, Vol. 4, Blackwell Science, Oxford, 2003. 4.Scott, D.W., Miller, W.H. & Griffin, C.E. Muller & Kirk’s Small Animal Dermatology, pp. 1330–42. W.B. Saunders, Philadelphia, 2001 5.Goldschmidt, M.H., Dunstan, R.W., Stannard, A.A. et al. Histological Classification of Epithelial and Melanocytic Tumors of the Skin of Domestic Animals, 2nd series, Vol. 3, p. 21. Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC., 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dermatolojik problemli küçük hayvanlarda uygun ve sistematik bir biçimde anamnez bilgilerini elde edebilme; 2 Küçük hayvanların dermatolojik problemlerinde uygun klinik ve tanısal yaklaşım gösterebilme; 3 Dermatolojik hastalıklarda laboratuvar muayenelerini etkin bir biçimde kullanabilme; 4 Analiz etme yeteneklerini kullanarak dermatolojik hastalıkları belirleyebilme; 5 Tanımladığı dermatolojik problemleri uygun ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilme; 6 Dermatolojik hastalıkları önlemek için gerekli profilaktik önlemleri ve çözüm önerileri getirme;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derinin yapısı ve fonksiyonları, genel diagnostik metotlar Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Kedi ve Köpeklerde PARAZİTER DERİ HASTALIKLARI.pdf
2 Pruritis ve alopesiye genel yaklaşım Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Kedi ve Köpeklerde PARAZİTER DERİ HASTALIKLARI.pdf
3 Dermatolojik hastalıklarda genel tedavi ilkeleri Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Kedi ve Köpeklerde PARAZİTER DERİ HASTALIKLARI.pdf
4 farengeal ve larengeal hastalıklar Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ, Kedi ve Köpeklerde Demodikozis.ppt
5 Parazitik dermatolojik hastalıklar Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ, Kedi ve Köpeklerde PARAZİTER DERİ HASTALIKLARI.pdf
6 Fungal, viral ve protozoal dermatolojik hastalıklar Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ, Mikotik Deri Hastalıkları.pdf
7 Enfektif deri hastalıklarında tedavi ilkeleri Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ, Mikotik Deri Hastalıkları.pdf
8 Alerjik hastalıklarda patofizyoloji Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ, Mikotik Deri Hastalıkları.pdf
9 Alerjik hastalıklarda diagnostik metotlar
10 İmmun İlişkili Deri Hastalıkları
11 Allerjik ve immun ilişkili deri hastalıklarında immunsupresif ve alternatif tedavi prensipleri
12 Endokrinal deri hastalıkları ve tedavi prensipleri
13 Neoplastik ve non-neoplastik deri tümörleri
14 Nutrisyonel ve psikojenik deri hastalıkları
15
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300626 Dermatolojik problemli küçük hayvanlarda uygun ve sistematik bir biçimde anamnez bilgilerini elde edebilme;
2 1300622 Küçük hayvanların dermatolojik problemlerinde uygun klinik ve tanısal yaklaşım gösterebilme;
3 1300623 Dermatolojik hastalıklarda laboratuvar muayenelerini etkin bir biçimde kullanabilme;
4 1300624 Analiz etme yeteneklerini kullanarak dermatolojik hastalıkları belirleyebilme;
5 1300625 Tanımladığı dermatolojik problemleri uygun ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilme;
6 1300621 Dermatolojik hastalıkları önlemek için gerekli profilaktik önlemleri ve çözüm önerileri getirme;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek