Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ742 Evcil Hayvanlarda İmmunizasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sığır, koyun-keçi, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri, aşılama programları, aşı kontrolleri, aşı katkı maddeleri, aşı etkinlik testleri ve aşıya bağlı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları konularında teorik bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995. 6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992. 7- Schmidt A, Weber OF: Animal testing in Infectiology, Karger, Switzerland, 2001. 8- Edwards S: OIE standards for vaccines and future trends. Rev Sci Tech. 26(2):373-8,2007. 9- Schudel AA: Vaccines and OIE listed diseases, Rev Sci Tech. 26(2):523-5, 2007. 10- www.oie.int/doc/en_document.php?numrec. : OIE standards for vaccines and future trends

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Sığır, koyun-keçi, kedi, köpek, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri - Aşılama programları - Aşı katkı maddeleri - Aşı kontrolleri - Aşı reaksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aktif immünizasyon (primer ve sekonder immünite)
2 Aşı hazırlama yöntemleri
3 Sığırlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
4 Koyun ve keçilerde yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
5 Kanatlılarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
6 Kedi, köpek ve yabani karnivorlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
7 Aşı etkinliğinin belirlenmesinde in vitro ve in vivo modeller
8 Atenüe aşıların kontrolleri(sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
9 Klostridial ve inaktif aşıların kontrolleri (sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
10 Arasınav
11 Kedi, köpek ve yabani karnivorlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
12 Kedi, köpek ve yabani karnivorlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
13 Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonları
14 Adjuvantlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518602 Evcil ve yabani hayvan türlerinde yaygın olarak kullanılan aşıları ve aşılama yöntemlerini bilir
2 1518603 Hayvan türleri ve coğrafik bölgeye göre aşılama programları yapabilme
3 1518604 Aşı katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi olur
4 1518605 Aşı kontrollerini yapabilme
5 1518606 Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 3
2 5 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 2 4 4 4
4 3 4 3 5 5 5 4
5 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek