Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ744 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin Amacı Hayvanlarda zoonoz hastalıkların teşhis, tedavi ve korunmaları ve biyogüvenlik amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alaçam E. ve Şahal M.,(1997).Sığır Hastalıkları.Ankara:Medisan Bostedt H und Dedie K.(1995). Schaf-und Ziegenkrankheiten. Stutgart:Verlag Eugen Ulmer Freudiger U. et al. (1993). Klinik der Hundekrankheiten. Stuttgart:Gustav Fischer Verlag Jena GÜL Y ve Ark. (2002). Gev. Get. Hay. İç Hastalıkları . Malatya: Medipress Kraft W. Und Dürr, U.M.,(1996). Katzen Krankheiten. Hannover: Verlag M and H. Schaper Rosenberger,G.,(1990). Die klinisiche Untersuchung des Rindes. Berlin und Hamburg:Verlag Paul Parey Rosenberger,G. (1970).Krankheiten des Rindes. Berlin und Hamburg:Verlag Paul Parey Wintzer H (1982).Krankheiten des Pferdes.Berlin und Hamburg:Verlag Paul Parey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haftalık programı takip ediniz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlarda zoonoz hastalıklar
2 evcil hayvanlarda zoonoz hastalıklar
3 evcil hayvanlarda zoonoz hastalıklar
4 farengeal ve larengeal hastalıklar
5 Hayvanlarda zoonoz hastalıklar
6 Hayvanlarda zoonoz hastalıklar
7 Genel Tedavi
8 Özel Tedavi
9 Özel Tedavi
10 Teşhis ve yöntemleri
11 Teşhis ve yöntemleri
12 Biyogüvenlik
13 biyogüvenlik
14 biyogüvenlik
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518647 Koruyucu hekimlik ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi hakkında gerekli bilgileri kazanır
2 1518643 Veteriner İç Hastalıkları alanında mevcut ve güncellenmiş bilimsel bilgileri teorik olarak öğrenir
3 1518644 Hayvan hastalıklarının tanısı için gerekli bilgi ve donanımı kazanır
4 1518645 Hayvan hastalıklarının tedavisi için gerekli bilgi ve donanımı kazan
5 1518646 İç Hastalıkları kavramlarını bilir
6 1518642 Hastalıklarda analitik düşünme bilgi ve becerisini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek