Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ750 Evcil Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, özellikle köpeklerde, kedilerde ve performans odaklı spor atlarında görülen kalp kaynaklı bozuklukları, dolaşım problemlerini , bunların akciğer problemleri ile olası ilişkisini değerlendirmeyi öğrenmektir. Sığırlarda ise özellikle RPT ve diğer sistemik dolaşım bozukluklarının en doğru şekilde değerlendirilmesini öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Handan Hilal Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Köpek ve Kedilerin İç Hastalıkları, Klinik El Kitabı, AYTUĞ N.,Özsan Matbaacılık, Bursa 2011. 2. Köpek ve Kedilerin İç Hastalıkları, Reprodüksiyon, Besleme Bakım ve Eğitimi. Aytuğ N., Yavuz H.M., Soylu K., Bursa, 1997 3. Köpek ve Kedilerde Elektrokardiyografi, Yılmaz Z, Kocatürk M, Özsan Matbaacılık, Bursa, 2010. 4. Köpek ve kedilerde pratik elektrokardiyografi & kalp hastalıkları. Yılmaz Z, U.Ü. Basım Evi, 2005. 5. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. Tbedten W., 4th Edit., Sounders, Elsevier, 2004. 6. Clinical Medicine of the Dog and Cat. Schaer M., Manson Publishing, London, 2003. 7. Small Animal Internal Medicine. 3rd Ed., Nelson R.W., Couto C.G., Mosby Co., Missouri, 2003 8. Handbook Of Small Animal Practice, Morgan R. V., Bright R. M., Swartout M. S., 4th Edit., Elsevier Science, Pennsylvania, 2003 9. Common Small Animal Diagnosis, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2002 10. Laboratory Profiles of Small Animal Diseases, Sodikoff C. H., 3rd Edit., Mosby Inc, Missouri, 2001 11. Textbook of VeterinaryInternal medicine. Ettinger S.J., Feldman E.C., 5th edit., WB Saunders Comp., Philadelphia, 2000 12. Veterinary Drug Hanbook (Pocket Ed.). Plumb DC., 3rd Edit., Iowa State University Press, USA, 1999 Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi, Nobel Tıp Kitabevi, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kardiyovasküler hastalıkların tanısında semptom, EKG ve ekokardiyografinin değerlendirilmesini öğrenir ; 2 Belirtilen hastalıkları, analiz edebilme yeteneklerini kullanarak tanımlayabilir ; 3 Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilir ; 4 Hasta sahipleri ile iletişim kurma yetisi kazanır ve geliştirir ; 5 Hastalıkları önlemek için gerekli profilaktik yaklaşımlarda bulunabilir; 6 Bilgilerini sürekli güncel tutmayı öğrenir;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Hematoloji: Örneklerin toplanması, saklama ve nakil koşulları, standart tekniklerin uygulanma biçimleri ve rutin hemogramın klinik düzeyde yorumlanması; hatalı lökogram, eritrogram ve thrombogram sonuçlarının nedenleri ve karşılaştırmalı tekniklerle analiz edilmesi; anemi ve anemi sınıflandırması
2 Trombosit sayılarında ve fonksiyonlarındaki değişimler, ortalama trombosit volümü (MPV), platelecrit (PCT) ve trombosit dağılım genişliğinin (PDW) klinik düzeyde irdelenmesi, trombositopeni, immun ilişkili anemi ve trombotopeni, Ehrlichiosis, Babesiosis, Heamobartenellosis, kanama hastalıkları (hemostasis bozuklukları); şok tipleri - tanı ve tedaviye genel yaklaşım
3 Solunum sistemi hastalıklarına genel yaklaşım (klinik presentasyon, laboratuar bulguları ve görüntülü tanı teknikleri temelinde değerlendirme, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi alternatifleri), solunum yolu hastalıkları (burun boşluğu, larynx, trachea, pnömoni, bronkopnömoni)
4 Kalp hastalıklarına genel yaklaşım; pratik elektrokardiografi, aritmilere (supraventriküler ve ventriküler orjinli) diagnostik ve terapötik yaklaşım, kardiyomyopati, sağ ve sol kalp yetmezlikleri, dirofilariosis, ascites
5 Gastro Enterolojiye Giriş: Stomatitis, farengitis, disfaji ve özofagus hastalıkları
6 Gastro Enteroloji I: Kusma, gastritis, GDVD, gastrik hipomotilite, gastrointestinal ülser
7 vize
8 Gastro Enteroloji II: Akut ve kronik ishal, lenfositik plazmasitik enteritis-kolitis, protein kayıplı enterepotiler, intestinal obstruksiyon, konstipasyon
9 Pankreas hastalıkları : Pankreas hastalıklarının klinik yansımaları, tanı ve tedavi prensipleri, akut pankreatitis, kronik pankreatitis, ekzokrin pankreas yetmezliği, ekzokrin pankreas neoplazileri
10 Sık karşılaşılan enfeksiyöz hastalıklar : Köpeklerde parvoviral enteritis, kedilerde parvoviral enteritis, distemper, enfeksiyöz hepatitis, köpeklerde coronaviral enteritis, kedilerde coronaviral enteritis, FeLV, FIV
11 Üriner sistem fizyopatolojisi ve sistemle ilişkili klinik laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi, üremi, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, sistitis, FUS-Feline Ürolojik Sendrom, urolithiasis
12 Sinir sistemi hastalıklarına genel yaklaşım; kuduz, distemper, kurşun toksikasyonu, toxoplazmosis
13 Dermatolojide tanısal yaklaşım, kedi ve köpeklerde kaşıntının tanısı , kedi ve köpeklerde alopesinin tanısı
14 Dermatolojik hastalıklarda genel tedavi prensipleri: topik tedavi ve sistemik tedavi
15 Pankreas hastalıkları : Pankreas hastalıklarının klinik yansımaları, tanı ve tedavi prensipleri, akut pankreatitis, kronik pankreatitis, ekzokrin pankreas yetmezliği, ekzokrin pankreas neoplazileri
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517341 Küçük hayvanlarda görülen önemli sindirim, solunum, dolaşım, üriner sistem, sinir ve deri hastalıkları ile bazı endokrinal hastalıkları öğrenir
2 1517337 2 Belirtilen hastalıkları, analiz edebilme yeteneklerini kullanarak tanımlayabilir
3 1517338 Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilir
4 1517339 Hasta sahipleri ile iletişim kurma yetisi kazanır ve geliştirir
5 1517340 Hastalıkları önlemek için gerekli profilaktik yaklaşımlarda bulunabilir
6 1517336 Bilgilerini sürekli güncel tutmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek