Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ754 Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kanatlı, sürüngen ve rodentlerde muayene yöntemleri, tavşan, kobay, hamster, gerbil, kanarya, papağan, güvercin, muhabbet kuşu, yılan ve kaplumbağaların viral, bakteriyel ve mikotik enfeksiyonları, ekto- ve endoparaziter hastalıkları, sindirim, solunum, kardiovasküler, üro-genital, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, deri, neoplastik ve metabolizma hastalıkları ile intoksikasyonlarda etyoloji, klinik bulgular, tanı, tedavi ve/veya korunma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Özsoy. Papağangil Ve Ötücü Kafes Kuşu Hastalıkları, 2012. 2. A. Meredith. C. Deraney. BSAVA Manual of Exotic Pets, 5th Edition. BSAVA Manuals, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Egzotik kuş, sürüngen ve rodentlerde yaklaşım ve zaptıraptı bilir uygular 2. Önemli hastalıkların tanısını koyar 3. Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmeyi, profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi kazanır. 4. Egzotik hayvan hastalıklarının ayırıcı tanılarını koyar. 5. Hastaların prognozlarını belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzotik hayvanların sağlık durumunu etkileyen faktörler
2 Egzotik hayvanlarda genel muayene
3 Muayene yöntemleri
4 Kafes kuşlarının viral hastalıkları
5 Kuşlarda ilaç uygulamaları
6 Kafes kuşlarının mikotik hastalıkları
7 Kafes kuşlarında beslenme hastalıkları
8 Olgu sunumu
9 Kafes kuşlarında zehirlenmeler
10 Kafes kuşlarında nedeni belli olmayan hastalıklar
11 Rodentlerde zaptı -rapt
12 Tavşan ve hastalıkları
13 Rodentlerde ilaç uygulaması
14 Hamster ve hastalıkları
15 Kaplumbağa ve hastalıkları
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301973 Egzotik kuş, sürüngen ve rodentlerde yaklaşım ve zaptıraptı bilir uygular
2 1301969 Önemli hastalıkların tanısını koyar
3 1301970 Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmeyi, profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi kazanır.
4 1301971 Egzotik hayvan hastalıklarının ayırıcı tanılarını koyar.
5 1301972 Hastaların prognozlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek