Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ708 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Rejeneratif ve nonrejeneratif anemiler, patolojik hemoglobin bileşiklerinin oluştuğu durumlar, relatif ve gerçek polisitemi, porfirinopatiler, hemostazis bozuklukları (koagulopati, vaskülopati, trombositopeni), reaktif lökositozis ve lökopeni, sığır, koyun, köpek ve kedilerde löykoz ve dalak hastalıklarında etyoloji, klinik ve laboratuvar bulgular, tanı, sağaltım ve/veya korunma konularının değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. D. J. Weiss, K. J. Wardrop. Schalm's Veterinary Hematology, 6th Edition. Wiley, 2011. 2. C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

.Muayene yöntemlerini uygular. .Bulguları değerlendirerek tanı koyar. Uygun yöntemle etyolojik ve/veya semptomatik sağaltımı gerçekleştirir. Hastalıkların ayırıcı tanısını koyar. Hastaların prognozlarını belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muayene Teknikleri
2 Anemiler
3 Polisitemiler
4 Hemostazis bozuklukları
5 Koagulopatiler
6 Vaskulopati
7 Trombositopeni
8 Lökositozis ve Lökopeni
9 Onkolojinin Prensipleri
10 Kan Ve Kan Yapan Organ Neoplazileri
11 Enzootik Bovine Lökozis
12 Dalak Hastalıkları
13 Tartışma
14 Tartışma
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519687 Muayene yöntemlerini uygular.
2 1519683 Bulguları değerlendirerek tanı koyar.
3 1519684 Uygun yöntemle etyolojik ve/veya semptomatik sağaltımı gerçekleştirir.
4 1519685 Hastalıkların ayırıcı tanısını koyar.
5 1519686 Hastaların prognozlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek