Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ713 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner iç hastalıkları alanında Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Yücel MERAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner İnternal Medicine

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Veteriner iç hastalıkları alanında Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 7 15 105
49 Performans 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil Hayvanlarda Karaciğerin Topografik Anatomisi yok yok
2 Evcil Hayvanlarda Karaciğerin Fizyolojisi ve histolojisi yok yok
3 Karaciğerin ultrasonografisi yok yok
4 Karaciğer biyokimyası ve biyokimyasal enzimler yok yok
5 Karaciğerin viral hastalıkları yok yok
6 Karaciğerin bakteriyel hastalıkları yok yok
7 Karaciğerin paraziter hastalıkları yok yok
8 Arasınav yok yok
9 Safra Kesesi Hastalıkları yok yok
10 Serum Safra Asitleri ve İkterus yok yok
11 Pankreasın Anatomo-fizyolojisi yok yok
12 Pankreas Ultrasonografisi yok yok
13 Endokrin Pankreas hastalıkları yok yok
14 Egzokrin pankreas hastalıkları yok yok
15 Pankreas hastalıklarında Tedavi yok yok
16 Final Sınavı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517880 Veteriner iç hastalıkları alanında Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi verme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek