Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ715 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda zehirlenmeler ve zehir kavramı, zehirli maddeler ve bitkiler ile zehirlenmelerde etiyoloji, epidemiyoloji,klinik bulgular, tanı ve tedavi seçeneklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Duygu Dalğın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Olgu Tartışmalı Buzağıların İç Hastalıkları, Sezgin Sentürk, Özsan, Bursa, 2007 2- Sığırların İç Hastalıkları, Hasan Batmaz, özsan mat., Bursa, 2011 3- 2006Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008 4- Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanların zehirli maddeler ve bitkiler ile zehirlenmelerde etiyoloji, epidemiyoloji, klinik bulgular, tanı, prognoz ve sağaltımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 11 154

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zehir kavramı
2 Organik ve inorganik zehirlenmelerde numune alma yöntemleri, tanı, tedavi seçenekleri
3 Ruminantlarda zehirlenmeler- Nitrat ve nitrit
4 Üre- soya fasulyesi zehirlenmesi
5 Mikotoksikozis- aflatoksin zehirlenmesi
6 Acı- tatlı lupin zehirlenmesi, Çavdar mahmuzu- arsenik zehirlenmesi
7 VİZE SINAVI
8 Kedi köpeklerde zehirlenmeler- antifiriz zehirlenmesi
9 Alkil fosfat fosforik asit zehirlenmesi
10 Antu-arsenik-aspirin zehirlenmesi
11 Atropin-barbitürat zehirlenmesi
12 Baryum zehirlenmesi
13 Arı-yılan sokması
14 Karbamatlarla- organik fosforlularla zehirlenme
15 DDT ve BHC zehirlenmesi-Dikumarol zehirlenmesi
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517327 Zehir kavramını öğrenir
2 1517323 Organik ve inorganik zehirlenmelerde numune almayı öğrenir.
3 1517324 Zehirlenmeleri önleme yöntemlerini öğrenir
4 1517326 Organik ve inorganik zehirlenmelerde tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenir.
5 1517325 Antidot olan ilaçları ve etki mekanizmalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek