Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ730 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Atların solunum sistem hastalıkları alanında bilgi kazandırmak. Solunum sisteminde görülen hastalıkları tanımak, laboratuar bulgularını da değerlendirerek ayırıcı tanılarını yapabilmelerini sağlamak. Hastalıklarda uygun ve etkili tedavi yöntemlerini öğretmek. Hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenerek, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008 2. Equine Internal Medicine, Stephen M. Reed, Warwick M. Bayly, Debra C. Sellon, 2004 3. Atlas of Equine Endoscopy, Nathan M. Slovis, Kentucky, 2004 4. Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003 5. Equine Respiratory Medicine and Surgery, Bruce C McGorum, Padriac M Dixon, N Edward Robinson and Jim Schumacher, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atların ilgili sistem ile ilgili önemli hastalıklarını öğrenir ; 2 Ülkemizde atların sistem ile ilgili önemli hastalıklarını öğrenir; 3 Bu hastalıkların klinik veya diğer yöntemlerle tanılarını koyabilir; 4 Bu hastalıkların ekonomik değerlendirimesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir; 5 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi ;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum sistemi hastalıklarında anamnez ve fiziksel muayene
2 Solunum sistemi hastalıklarında görüntülü tanı yöntemleri
3 Biyopsi ve solunum yolu sekresyonlarından numune alımı
4 farengeal ve larengeal hastalıklar
5 Üst solunum yolu hastalıkları, sinus bozuklukları, hava keselerinin hastalıkları, faringeal ve laringeal bozukluklar
6 Streptococcus equi enfeksiyonları
7 Viral Enfeksiyonlar, Equin İnfluenza, Equin herpesvirus tip 1 ve 4, Equin herpesvirus 2, Equin viral arteritis, equin rhinovirüsler
8 Tracheal hastalıklar
9 Alt solunum yolu hastalıkları
10 Fungal ve bakteriyel pnömoniler
11 Akut respiratory distress sendromu
12 Yangısal solunum yolu hastalığı, akciğer kıl kurtları, egzersize bağlı akciğer kanaması
13 Solunum sistemi tümörleri
14 Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları
15 Tekrarlayan solunum yolu tıkanıklıkları
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1519414 Atların ilgili sistem ile ilgili önemli hastalıklarını öğrenir ;
3 1519415 2 Ülkemizde atların sistem ile ilgili önemli hastalıklarını öğrenir;
4 1519416 Bu hastalıkların klinik veya diğer yöntemlerle tanılarını koyabilir;
5 1519417 Bu hastalıkların ekonomik değerlendirimesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir;
6 1519413 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi ;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek