Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ733 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kedi ve köpeklerde en sık rastlanan sindirim sistemi hastalıklarının etiyoloji, semptom, tanı ve tedavilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Guilford, W. G., and D. R. Strombeck, 1996: In: Guilford, W. G., S. A. Center, D. R. Strombeck, D. A. Williams, and D. J. Meyer (eds), Strombeck’s Small Animal Gastroenterology, 3rd edn, pp. 911–922. 2. Willard, M. E., Tvedten, H., Turnwald, G. H., 1994: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 3. Sherding, RG; Johnson, SE. In Birchard, SJ; Sherding, RG (eds.) Saunders Manual of Small Animal Practice. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1994;704-9. 4. Leib, MA; Matz, ME. In Ettinger, SJ; Feldman, EC (eds.) Textbook of Veterinary Internal Medicine. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1995;1241-48.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gastrointestinal sistemin anatomi ve fizyolojisi ; 2 Ağız, farinks ve ösefagus hastalıklarını ; 3 Midenin yapısı ve hastalıkları; 4 İnce ve kalın barsakların görevleri ve hastalıkları; 5 Karaciğer ve pankreas hastalıklarını, anormalliklerini ; 6 Gastrointestinal problemi olan hastalara yaklaşımı ; 7 Gastrointestinal problemi olan hastaların tanısal işlemleri için gerekli prosedürleri; 8 Gastrointestinal problemi olan hastaların tedavi seçeneklerini; 9 Enteral ve parenteral besleme yöntemlerini; 10 Hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir.;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel gastrointestinal bozukluklar
2 özefagus hastalıkları
3 Mide hastalıkları
4 Akut ince barsak hastalıkları
5 Kronik ince barsak hastalıkları
6 Kalın barsak hastalıkları
7 Yangısal gastrointestinal sistem hastalıkları ve gıda alerjisi
8 Gastrointestinal kanalın infektif hastalıkları
9 Karaciğer ve hepatobiliyer sistem hastalıkarının semptomları ve patofizyolojileri
10 Karaciğer ve hepatobiliyer sistem hastalıklarında tedavi prensipleri
11 Pankreas hastalıkları
12 Gastrointestinal sistem tümörleri
13 Solunum sistemi tümörleri
14 Gastrointestinal sistem hastalıklarında genel tedavi yaklaşımı
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303026 Gastrointestinal sistemin anatomi ve fizyolojisi ;
2 1303022 Ağız, farinks ve ösefagus hastalıklarını
3 1303023 Midenin yapısı ve hastalıkları;
4 1303024 İnce ve kalın barsakların görevleri ve hastalıkları;
5 1303025 Karaciğer ve pankreas hastalıklarını, anormalliklerini ;
6 1303021 Gastrointestinal problemi olan hastalara yaklaşımı ;
7 1303027 Gastrointestinal problemi olan hastaların tanısal işlemleri için gerekli prosedürleri;
8 1303028 Gastrointestinal problemi olan hastaların tedavi seçeneklerini;
9 1303029 Enteral ve parenteral besleme yöntemlerini;
10 1303030 Hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir.;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
7 4 5 4 5 4 4 4
8 4 5 5 3 5 4 4
9 5 5 5 5 4 5 3
10 4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek