Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ738 Köpek ve Kedilerde Endokrin Sistem Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kedi ve köpeklerin endokrinal problemlerinin etiyolojisi, klinik bulgular, tanı ve tedavi seçeneklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Willard, M. E., Tvedten, H., Turnwald, G. H., 1994: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 2. Sherding, RG; Johnson, SE. In Birchard, SJ; Sherding, RG (eds.) Saunders Manual of Small Animal Practice. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1994;704-9. 3. Leib, MA; Matz, ME. In Ettinger, SJ; Feldman, EC (eds.) Textbook of Veterinary Internal Medicine. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1241-48.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endokrin sistemin parçalarını; 2 Endokrin sistemden salgılanan hormonlar ve görevlerini; 3 Endokrin sistem hastalıklarının etiyolojisi; 4 Endokrin sistem hastalıklarının klinik bulgular temelinde irdelenmesini; 5 Genel tanı ve tedavi ilkelerinin kazanımını; 6 Büyüme hormonu ile ilgili hastalıklarını; 7 Paratroid, tiroid ve adrenal bez hastalıklarını; 8 Endokrinal pankreatik hastalıkların tanı ve tedavilerini öğrenir.;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrinal sisteme giriş
2 Hipofiz ve diğer organlardan salgılanan hormonlarin fonksiyonlarının değerlendirilmesi
3 Endokrinal sistem hastaliklarinda klinik bulgular temelinde ayırıcı tanı
4 Endokrinal sistem hastaliklarinda genel tanı ve tedavi ilkeleri
5 Büyüme hormonu hastalıkları: gelişim geriliğinin ayırıcı tanı temelinde irdelenmesi, akromegali ve hipofizer cücelik
6 Paratroid bezi hastalıkları: hiperkalseminin ayırıcı tanı temelinde irdelenmesi, hiperparatirodizm
7 Paratroid bezi hastalıkları: hipokalseminin tanı temelinde irdelenmesi, hipoparatirodizm
8 Tiroid bezi hastaliklari: hipotroidizm, tanı ve tedavi
9 Tiroid bezi hastalıkları: hipertroidizm, tanı ve tedavi
10 Adrenal bez hastalıkları: hiperadrenokortisizm’in patofizyolojisi, klinik bulguları, tanı ve tedavi
11 Adrenal bez hastalikları: addison hastalığı ve phaochromastoma
12 Endokrinal pankreatik hastalıklar: diabetes mellitus’da tanı ve ayırıcı tanı
13 Endokrinal pankreatik hastalıklar: diabetes mellitus’da tedavi ilkeleri
14 Endokrinal pankreatik hastalıklar: hipogliseminin endokrinal nedenleri ve ayırıcı tanı temelinde irdelenmesi
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519366 Endokrin sistemin parçalarını;
2 1519362 Endokrin sistemden salgılanan hormonlar ve görevlerini;
3 1519363 Endokrin sistem hastalıklarının etiyolojisi;
4 1519364 Endokrin sistem hastalıklarının klinik bulgular temelinde irdelenmesini;
5 1519365 Genel tanı ve tedavi ilkelerinin kazanımını;
6 1519361 Büyüme hormonu ile ilgili hastalıklarını;
7 1519367 Paratroid, tiroid ve adrenal bez hastalıklarını;
8 1519368 Endokrinal pankreatik hastalıkların tanı ve tedavilerini öğrenir.;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
6 5 5 4 5 5 4 5
7 4 5 4 5 4 4 4
8 4 5 5 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek