Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ740 Köpek ve Kedilerde Enfeksiyöz Hastalıklar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Köpek ve Kedilerde enfeksiyöz hastalıkları alanında bilgi kazandırmak. Bu türlerde görülen hastalıkları tanımak, laboratuar bulgularını da değerlendirerek ayırıcı tanılarını yapabilmelerini sağlamak. Hastalıklarda uygun ve etkili tedavi yöntemlerini öğretmek. Hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenerek, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008Edit., Mosby Inc, Missouri, 2001 2.Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003

Dersin İçeriği

Kedi köpeklerin enfeksiyöz hastalıklarda muayene yöntemleri, viral ve bakteriyel hastalıklarında etyoloji, patogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavi yöntemlerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enfeksiyöz hastalıklarda tanı yöntemleri
2 Kedi köpeklerin Brusellozis-salmonellozis
3 Kedi köpeklerin leptospirozis-listeriosis-tuberkülozis
4 Kedi köpeklerde tuberkülozis
5 Kedi köpeklerin antrax ve kamfilobakteriyozis
6 Kedi köpeklerin nokardiyoz
7 VİZE SINAVI
8 Kedi köpeklerin clostrodial enfeksiyonlar-tetanoz-botulismus
9 Kedi köpeklerde kuduz
10 Kedi ve köpeklerde leishmaniasis
11 Kedi köpeklerde viral hastalıklarda tanı yöntemleri
12 Kedi köpeklerin viral stomatitisi
13 Kedi köpeklerin viral bakteriyel pneumonisi
14 Kedi köpeklerin adenovirus, herpes, rota, korona, parvo enfeksiyonları
15 Kedi köpeklerin enfeksiyöz hastalıklarda genel ve özel tedavi prensipleri
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517762 Kedi köpeklerin ilgili sisteme yönelik önemli hastalıklarını öğrenir
2 1517763 Ülkemizde kedi köpeklerin ilgili sistemde önemli hastalıklarını öğrenir
3 1517764 Bu hastalıkların klinik veya diğer yöntemlerle tanılarını koyabilir
4 1517765 Bu hastalıkların ekonomik değerlendirilmesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir
5 1517766 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 4 5
5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek