Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ743 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sığır, koyun keçi ve atlarda karaciğer hastalıklarının nedenleri (toksik, enfeksiyöz, yangısal, neoplastik, metabolik ve obstrüktif), karaciğer yetmezliğinin klinik bulguları, hücre nekrozu, kolestaz, sentez kapasitesi ile safra asitleri ve bilirubin metabolizmasının değerlendirmesini sağlayan biyokimyasal testler, metabolik yükleme testleri, ultrasonografik inceleme, karaciğer biopsisi, semptomatik ve etyolojik sağaltımın incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Gul. Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları (Sığır Koyun Keçi) (Genişletilmiş 3.Baskı). 2012. 2. C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010 3. Bradford P. Smith; Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009 4. N. E. Robinson, K. A. Sprayberry; Current Therapy in Equine Medicine, 6th Edition. WB Saunders, 2009 5. S. M. Reed, Warwick M. , D. C. Sellon; Equine Internal Medicine, 3rd Edition. WB Saunders, 2009 6. Derek C. Knottenbelt; Saunders Equine Formulary. WB Saunders, 2006 7. D. C. Sellon, M. Long; Equine Infectious Diseases. WB Saunders, 2006 8. D. C. Knottenbel, R. R. Pascoe; Color Atlas of Diseases and Disorders of the Horse. Butterworth-Heinemann, 2003 9. Radostits, Otto M. [and others], eds. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th ed. WB Saunders, 2007 10. Blowey, R. W., and Weaver, A. David; Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 2nd ed. Mosby, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruminantlar ve atlarda karaciğer hastalıklarına ilgili klinik ve laboratuvar bulguları yorumlar Bulguları yorumlayarak tanıyı koyar Semptomatik ve etyolojik sağaltımı gerçekleştirir Karaciğer hastalıklarının komplikasyonlarını bilir. Hastaların prognozunu değerlendirir.öntemlerle tanılarını koyabilir; Bu hastalıkların ekonomik değerlendirimesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir; Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi ;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karaciğer Hastalıklarının Etyolojisi
2 Karaciğer Hastalıklarının Patogenezisi
3 Karaciğer Yetmezliklerinde Klinik Değerlendirme
4 Karaciğer Hastalıklarında Laboratuvar Bulgular
5 Metabolik Yükleme Testleri
6 Karaciğer Biopsisi
7 Radyolojik ve Ultrasonografik İnceleme
8 Karaciğer Hastalıklarında Tanı Ve Ayırıcı Tanı
9 Karaciğer Hastalıklarında Prognoz u hastalıkları
10 Karaciğer Hastalıklarında Etyolojik Tedavi
11 Karaciğer Hastalıklarında Semptomatik Tedavi
12 Karaciğer Hastalıklarında Profilaksi sı
13 Olgu Değerlendirmeleri
14 Tartışma
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519693 Ruminantlar ve atlarda karaciğer hastalıklarına ilgili klinik ve laboratuvar bulguları yorumlar
2 1519689 Bulguları yorumlayarak tanıyı koyar
3 1519690 Semptomatik ve etyolojik sağaltımı gerçekleştirir
4 1519691 Karaciğer hastalıklarının komplikasyonlarını bilir.
5 1519692 Hastaların prognozunu değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek