Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ747 Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner iç hastalıkları alanında atların dolaşım ve üriner sistem hastalıkları konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yücel MERAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Equine Internal Medicine Stephen M. Reed, Saunders company, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner iç hastalıkları alanında atların dolaşım ve üriner sistem hastalıkları konusunda kapsamlı bilgilerir içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 10 50
9 Problem Çözümü 7 15 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 atların dolaşım sistem hastalıklarına giriş yok yok
2 Atlarda Kalbin topografik anatomisi yok yok
3 Kalp Fizyolojisi yok yok
4 EKG yok yok
5 Aritmiler yok yok
6 Edinsel Kalp Hastalıkları yok yok
7 Doğmasal Kalp hastalıkları yok yok
8 Ekokardiyografi yok yok
9 vize yok yok
10 Atlarda Böbreklerin Anatomo-fizyolojisi yok yok
11 Böbreklerin histopatolojisi yok yok
12 Böbrek hastalıkları yok yok
13 Üriner sistem fizyolojisi ve hastalıkları yok yok
14 Sidik kesesi hastalıkları yok yok
15 İdrar Muayenesi yok yok
16 Final sınavı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301165 Veteriner iç hastalıkları alanında atların dolaşım ve üriner sistem hastalıkları konusunda kapsamlı bilgi alır
2 1301166 Atların performansını etkileyen faktörler ve bunların çözümyollarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek