Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ749 Evcil Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, veteriner iç hastalıkları alanında hayvan türlerine göre yaklaşma, genel ve özel muayene yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VETERİNER HEKİMLİKTE MUAYENE YÖNTEMLERİ, Bilal, T., İstanbul 2010, Uğurer yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kavramlar (hastalık, semptom, tanı, ayırıcı tanı, prognoz, tedavi, korunma) hayvanlarda tutma-bağlama teknikleri ve önemi, genel muayene yöntemleri ve muayene şemasının genel (anamnez, eşkal, habitus) ve özel bölümü (beden sıcaklığının kontrolü, görülen mukozaların muayenesi, derinin muayenesi, lenf, dolaşım, solunum, sindirim üriner ve sinir sisteminin muayenesi).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan türlerine göre yaklaşım ve zaptı rapt yöntemleri
2 Anamnez
3 Semptom
4 Tanı-Ayırıcı Tanı
5 Tedavi Yöntemleri
6 Sindirim sistemi muayenesi
7 Kardiyo-pulmoner sistem muayenesi
8 VİZE SINAVI
9 Deri muayenesi
10 Sinir sistemi muayenesi
11 Metabolizma ve Endokrin sistem muayenesi
12 Üriner sistem muayenesi
13 Genel USG
14 Genel EKG-EKO
15 Genel Endoskopi
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284553 Hayvan türlerine göre yaklaşım ve zaptı rapt yöntemlerini uygulayabilme
2 1284554 Hayvan türlerine göre genel muayene yöntemlerini uygulayabilme
3 1284555 Hayvan türlerine göre yardımcı (özel) muayene yöntemlerini uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek