Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ751 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sinirsel bulguyla seyreden seyreden hastalıkların tanısı ve etkin tedavisini öğretmek, bu hastalıklarla ilgili alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- 2006Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008 2- Olgu Tartışmalı Buzağıların İç Hastalıkları, Sezgin Sentürk, Özsan, Bursa, 3- Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 4- Large Animal Medicine, Smith BP, Philadelphia, 2002 5- Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir Sisteminin Genel Laboratuar Muayenesi ; CSF alınması ve sitolojik-biyokimyasal değerlenlendirilmesi, rutin metabolik profilin değerlendirilmesi, Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -1; Meadi-Visna, Caprine Arthritis Encephalitis, Border hastalığı, Atlarda Herpes Myeloensefalopati, Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -2; Psödorabies, Atlarda Alphavirus ve Flavivirüs ensefaliti, Borna, Koyunlarda ensefalomyelit, Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -3 ; IBR, BSE, Scrapie, SBE, Kuduz, Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 1 ; Listerioz, tromboembolik meningoensefalit, Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 2 ; mikotik ensefalitler, hipofiz apseleri, beyin apsesi, Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 3 ; botulizm, tetanoz, tüberküloz, Evcil hayvanlarda Paraziter nedenli sinir sistemi hastalıkları, Coenurosis, Nervöz koksidiyoz, Cowdria Ruminantium, serebral theileriasis ve trypanosomiasis, Babesiosis, Sinir sistemini Etkileyen önemli zehirlenmeler, Tuz zeh., Kurşun zeh., Nitrofurazon zeh., Etilen glikol zeh., Benzin distilatları ile zeh., CCN, Hepatik ensefolopati, Isı çarpması,Vit a eksikliği gibi konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil hayvanlarda Sinir Sisteminin Genel Klinik Muayenesi
2 Sinir Sisteminin Genel Laboratuar Muayenesi ; CSF alınması ve sitolojik-biyokimyasal değerlenlendirilmesi, rutin metabolik profilin değerlendirilmesi
3 Evcil hayvanlarda Sinir sistemi hastalıklarına Genel Yaklaşım
4 Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -1; Meadi-Visna, Caprine Arthritis Encephalitis, Border hastalığı, Atlarda Herpes Myeloensefalopati
5 Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -2; Psödorabies, Atlarda Alphavirus ve Flavivirüs ensefaliti, Borna, Koyunlarda ensefalomyelit,
6 Viral nedenli sinir sistemi hastalıkları -3 ; IBR, BSE, Scrapie, SBE, Kuduz
7 VİZE SINAVI
8 Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 1 ; Listerioz, tromboembolik meningoensefalit
9 Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 2 ; mikotik ensefalitler, hipofiz apseleri, beyin apsesi,
10 Bakteriyel nedenli sinir sistemi hastalıkları – 3 ; botulizm, tetanoz, tüberküloz
11 Evcil hayvanlarda Paraziter nedenli sinir sistemi hastalıkları, Coenurosis, Nervöz koksidiyoz, Cowdria Ruminantium, serebral theileriasis ve trypanosomiasis, Babesiosis.
12 Sinir sistemini Etkileyen önemli zehirlenmeler, Tuz zeh., Kurşun zeh., Nitrofurazon zeh., Etilen glikol zeh., Benzin distilatları ile zeh.
13 CCN, Hepatik ensefolopati, Isı çarpması,Vit a eksikliği
14 Evcil hayvanlarda epilepsi
15 Evcil hayvanlarda sinir sistemi hastalıklarının tedavisine genel yaklaşım
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503494 Evcil hayvanlarda nörolojik muayeneyi öğrenir
2 1503495 Sinirsel bulgu gösteren hayvanlarda laboratuar muayenelerini öğrenir
3 1503496 Sinirsel hastalıklara uygun ve doğru sağaltım planı yapmayı öğrenir
4 1503497 Sinirsel hastalıklardan koruma prensiplerini öğrenir.
5 1503498 Nörolojik hastalıklarda etkili tedavi ilkelerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek