Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ753 Evcil Hayvan Hastalıklarında Biyogüvenlik ve Halk Sağlığı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; Etik, deontoloji, erdem, biyoetik kavramları, etik ilkeleri, hasta hakları, etik kurullar ve önemi, bilim etiği, iş ahlakı tanımı, laboratuarda çalışanların mesleki davranış şekilleri, ast/üst ilişkileri, laboratuarda etik çalışma düzeni, materyalin işlenmesi, saklanması ve tetkiklerin yapılışındaki etik yaklaşım, laboratuara başvuran hasta sahipleriyle etik kurallar çerçevesinde iletişim, laboratuar sonuçlarının güvenliği ve mahremiyetinde sorumluluk konularında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Temel Mikrobiyoloji, Genişletilmiş İkinci Baskı, Arda, M, (2006). 2. Sistematik Bakteriyoloji, NR Krieg and JG Holt, (1996). 3. Diagnostik Mikrobiyoloji, 5. baskı Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC and Winn WC (1997). 4. Özel Mikrobiyoloji, 4. Baskı, Arda, M., Minbay, A., Leloğlu, N., Aydın, N., Kahraman, M., Akay, Ö., Ilgaz, A., İzgür, M, Diker, KS. (1997) 5. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar), 1. Baskı, Aydın, N., İzgür, M, Diker, KS., Yardımcı, H., Esendal, Ö., Paracıkoğlu, J., Akan, M. (2006).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini genel laboratuar prosedürleri, laboratuvar güvenliği, laboratuvarda çalışma planı, laboratuar malzemelerinin kullanımı ve temizliği, hazırlanması ve saklanması oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik, deontoloji ve erdem kavramları Laboratuar dezenfeksiyonu
2 Etik ilkeler, biyoetik kavramlar ve iş ahlakı tanımı Laboratuar araç ve gereçlerinin tanıtımı
3 Hasta hakları, etik kurullar ve önemi Numune kabul ve işleme
4 Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri Sterilizasyon yöntemleri-1
5 Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri Dezenfeksiyon yöntemleri-1
6 Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri Laboratuar biyogüvenlik prensipleri
7 Laboratuar materyalinin işlenmesi ve saklanmasında etik yaklaşım Kimyasal maddelerin kullanıma hazırlanması
8 Arasınav Mikrobiyal üremenin kontrolü Sterilizasyon yöntemleri-2
9 Mikrobiyal üremenin kontrolü Dezenfeksiyon yöntemleri-2
10 Sterilizasyon yöntemleri Liyofilizasyon
11 Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri
12 Besiyeri hazırlama ve kullanımı Besiyeri hazırlama
13 Laboratuara başvuran hasta sahipleriyle etik kurallar çerçevesinde iletişim Nekropsi teknikleri-1
14 Laboratuar sonuçlarının güvenliği ve mahremiyetinde sorumluluk Nekropsi teknikleri-2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303497 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenir
2 1303498 Disiplinlerarası çalışmalarda temel etik kuralları kavrar
3 1303499 Biyogüvenlik tekniklerini öğrenir ve önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67338 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 67339 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 67340 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 67344 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 67341 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 67342 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 67343 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 4 5 2
2 5 4 4 3 5 4 5
3 5 5 5 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek