Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ756 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanların neonatal dönem hastalıklarını etiyoloji, epidemiyoloji, tanı ve tedavi yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Prof. Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Olgu Tartışmalı Buzağıların İç Hastalıkları, Sezgin Sentürk, Özsan, Bursa, 2007 2- Sığırların solunum sistemi Hastalıkları, Sezgin ŞENTÜRK, özsan mat., Bursa, 2011 3- Sığırların İç Hastalıkları, Hasan Batmaz, özsan mat., Bursa, 2011 4- 2006Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008 5- Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 6- Large Animal Medicine, Smith BP, Philadelphia, 2002 7- Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Neonatal dönemin fizyolojik ve patofizyolojik özellikleri, anamnezin ağırlıklı noktaları, hastalık duyarlılığı veya başlangıcına ilişkin belirtiler, bu dönemdeki non-enfeksiyöz hastalıklar (hipoksi, yaşam güçsüzlüğü, vitamin A ve E noksanlığı, demir, bakır, mangan, çinko, selenyum, kobalt ve iyot ve magnezyum noksanlığı, raşitizm, su zehirlenmesi, Anorexia vitulorum, abomazum ülserleri, ishal) ile bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarda etyoloji, patogenezis, klinik ve laboratuvar bulgular, tanı ve tedavi ve/veya korunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 0 4 0
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Neonatal Hastalıkların Önemi – yeni doğanların ilk muyanesinde göz önüne bulundurulması gereken noktalar
2 Prematüre doğan hayvanlara diagnostik yaklaşım ve tedavi, yeni doğanlarda respiratorik strese diagnostik yaklaşım ve tedavi
3 Yeni doğanların fizyolojik klinik ve laboratuar parametreleri ve anormal doğan neonatallerde destekliyici bakım ve tedavi
4 Mekonyum aspirasyon sendromu, hylin membran yetmezliği, , Aspirasyon pnömonisi
5 Kongenital deformasyonlu doğan buzağılara klinik yaklaşım ve nedenlerinin irdelenmesi
6 Zayıf buzağı sendrumu ve nedenleri, Neonatallerde hipotermi ve hipoglisemik sendrom
7 VİZE SINAVI
8 Mekanyum konstipasyonu, intestinal obstruksiyon, gastritis, abomasal ve duadunal ülserler, ileus
9 Pasif transfer yetmezliği, ve neonatal dönem viral ishalerine Klinik ve Laboratuar yaklaşım 1; Rotavirüs, coronavirüs, BVD
10 Neonatal dönem viral ishalerine Klinik ve Laboratuar yaklaşım 2 ; Astrovirüs, Parvovirüs, Breda virüs
11 Bakteriyel ve protozoal İshallere klinik ve laboratuar yaklaşım; Kolibasilloz, Salmonelloz, Kampilobakterioz, Cl. Perfringens A,B,C, Clostridium dificile, Rhodococus Equi, Koksidiyoz, Kriptosporidiyoz.
12 Yeni doğanlarda sinir sisteminin muayenesi ve önemli hastalıkları, Neonatal IBR, BVD, Nervöz Koksidiyoz, Listeriozis, Meningitis, Isı çarpması, Neosporozis, taylarda Neonatal Maladjusment sendromu, Tetanoz
13 Neonatal isoerythrolysis, Tyzzer hastalığı
14 Kongenital hipotiroidism ve Cushing sendromu
15 Neonatal Hastalıklarada Genel Tedavi ilkeleri ve Sıvı Sağıltımı
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519719 Neonatal dönemdeki hastalıklara klinik yaklaşımı öğrenir.
2 1519720 İşletme şartlarında koruyucu hekimliği öğrenir.
3 1519721 Hastalıklara uygun ve doğru sağaltım planı yapmayı öğrenir .
4 1519722 Yeni doğanların bakım ve beslenmesini öğrenir.
5 1519723 Neonatal dönemdeki yavru kayıplarını engelleyerek ekonomik kayıpları önler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75070 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 75071 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 75072 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 75076 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 75073 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 75074 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 75075 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 4 4
2 4 4 5 5 5 4 4
3 4 4 5 5 4 5 4
4 5 4 5 4 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek