Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH705 Süt Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sütün kimyasal bileşimi ve mikroflorası, sütün mikrobiyolojik kalitesinin saptanma metodları, sütün muhafaza metodları, süt üretim hijyeni, süt işletme hijyeni, ineklerin meme temizliği ve mastitis tespiti konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen, O.C., Tekinşen, K. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniversitesi Basımevi – Konya. Özalp, E. ve Kaymaz, Ş. 1994. Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Metin, M. 2005. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir. Metin, M. 2001. Süt Teknolojisi. Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. Demirci, M. ve Şimşek O. 1997. Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. – İstanbul. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 1. Principles and properties. USA Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 2. Product Manufacturing. USA. Cogan, T.M., Accolas, J.P. 1996. Dairy starter culture. USA. Marth, E.H., Steele, J.L. 2001. Applied dairy microbiology. USA Trevor Britz, Richard K. Robinson 2008. Advanced Dairy Science and Technology, Wiley-Blackwell, Emler H. Marth, James L. Steele, 2001. Apply Dairy Microbiology Second edition. USA,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt mikrobiyolojisi, sanitasyon programları, mastitis, süt muhafaza yöntemleri, HACCP planı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütün tanımı ve oluşumu
2 Sütün bileşimi
3 Sütün fiziksel özellikleri
4 Sütün kimyasal özellikleri
5 Sütün mikrobiyolojik özellikleri
6 Sütteki inhibitörik maddeler
7 Sütteki patojen bakteriler
8 Süt üretiminde uygulanması gereken hijyen kuralları
9 Süt işletmelerinde hijyen uygulamaları
10 Sağım hijyeni
11 Alet ve ekipmanların hijyeni
12 Mastitisli sütler
13 Sütte platform testleri
14 Sütün mikrobiyel ve kimyasal kalitesinin saptanma metodları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404383 Sütün kimyasal bileşimi ve mikroflorası,
2 1408009 Sütün mikrobiyolojik kalitesinin saptanma metodları,
3 1409835 Sütün muhafaza metodları,
4 1419987 Süt üretim hijyeni, süt işletme hijyeni, ineklerin meme temizliği ve mastitis tespiti konularının öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5
2 3 3 5 5 3
3 5 5 3
4 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek