Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH707 Et Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kesim hayvanları, anatomi, kalite ve bileşimi, et tesisi kurulumu ve işletilmesi, yan ürünlerin işlenmesi ve imhası, sanitasyon, kesim öncesi muayene, kesim sonrası muayene, et hijyeni uygulamaları, ette kimyasal kalıntılar, gıda zehirlenmesi ve et mikrobiyolojisi, iş kazaları ve meslek hastalıkları, et muhafazası, patoloji, bakteriyel, viral ve mantar hastalıkları, paraziter hastalıklar, metabolik hastalıkjlar ve beslenme bozuklukları, kanatlı muayenesi, sanitasyon programı, HACCP planı, etin mikrobiyel kalitesini tespit yöntemleri, et muhafaza yöntemleri konularının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, Y. 1996. Et Endüstrisi. Kozan Ofset – Ankara. İnal, T. 1992. Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. Final Ofset – İstanbul. Yıldırım, Y. 1996. Et Endüstrisi. Ankara. Pearson, A.M. 1994. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish products. UK. Brown, M. 2000. HACCP in the meat industry. England. Manual of methods of analysis of food. Meat and meat products and fish and fish products, 2005. Gracey, J.F 1986.Meat Hygiene. Eighth edition, Bailliere Tindall, London, Tokyo, Hong Kong,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Et hijyen tanımı ve ilişkisi ile etlerden kaynaklanan sağlık riskleri, mikrobiyolojik et muayenesi hakkında ilgi verilip, riskli etler hakkında verilecek kararlar ile bu etlerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 14 20 1
7 Laboratuvar 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etin yapısı ve kalitesi
2 Etin kimyasal yapısı
3 Etin histolojik yapısı
4 Et ve et ürünlerinde muayene yöntemleri
5 İnfeksiyöz hastalıklar
6 Et teknolojisi
7 Et muhafazası
8 Et mikrobiyolojisi
9 Et işletmelerinde mikrobiyel kontaminasyon sebepleri
10 Personel hijyeni
11 Yıkama ve dezenfeksiyon
12 Rutin bakteriyolojik kontroller
13 İlgili yasa ve tüzükler
14 Tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191618 Kesim hayvanları,
2 1196730 Kesim sonrası muayene,
3 1174531 Sanitasyon programı,
4 1191331 Et hijyeni uygulamaları
5 1178818 Et mikrobiyolojisi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek