Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH709 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların genel özelikleri, bulaşma yolları, enfeksiyonların semptomları ve tanıları, patogenezi, korunma yolları ile gıda intoksikasyonları hakkında bilgi verilir. mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erol, İ. 2007.Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara. Smulders, E.J.M.1987. Elimination of pathogenic organisms from meat and poultry. Elsevier-New York Erkmen, O. 2000. Basic Methods for the microbiological analysis of food. Gaziantep Frazier, W., Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology, Singapore. Adams, M.R. 2004. Food microbiology . Cambridge : The Royal Society of Chemistry, Harrigan, W. F. 1998. Laboratory methods in food microbiology 3rd ed. – San Diego : Academic Pres. Blackburne, C.W., McClure, P.J. 2002. Foodborne Pathogens: hazards, risk analysis and control. CRC Press, Boca Raton, Boston, New York, Washington, DC

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda zincirinde risk yönetimi ve değerlendirilmesi, gıda kaynaklı patojen bakteriler, gıda kaynaklı mikotoksijenik funguslar, gıda kaynaklı virüsler, gıda ve su kaynaklı parazitler, gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulma, çiftlik ürünlerinde HACCP; hijyenik tesis dizaynı ve sanitasyon; güvenli üretim dizaynı ve operasyonu, gıda üreticisi ve tüketicilere yönelik iyi uygulamalar, bakteriyel tehlikeler; pathogenic Escherichia coli; Salmonella; Listeria monocytogenes; Campylobacter ve Arcobacter;enterotoxin-üreten Staphylococcus, Shigella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas ve Plesiomonas, spor formundaki bakterilerin karekterleri, bakteri olmayan tehlikeli gıda patojenleri; parazitler, cryptosporidium, giardia ve cyclospora, toksijenik küfler, Mycobacterium paratuberulosis; gıda enfeksiyonlarının kronik sekelleri konularının öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar
2 Gıda kaynaklı bakteriler, virusler, funguslar, parazitler
3 Mikroorganizmların gıdalara bulaşma yolları
4 Mikroorganizmların gıdalarda üreme koşulları
5 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonların semptomları
6 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonların tanı ve patogenezleri
7 E.coli, Salmonella, Shigella
8 Campylobacter jejuni
9 Listeria monocytogenes
10 Bacillus cereus
11 C.botulinum
12 C.perfiringens
13 Brucella
14 V.parahaemolyticus
15 Gıdalarda bozulmaya neden olan bakteriler, indikatör, indeks mikroorganizmalar
16 Gıdaların mikroorganizmalardan korunma yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84541 1435808 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlara neden olan patojen mikroorganizmları bilir
84542 1435831 Gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmları öğrenir.
84543 1435846 Mikroorganizmların gıdalara bulaşma yollarını bilir.
84544 1435865 Mikroorganizmların gıdalarda izolasyon ve identifikasyon tekniklerini öğrenir.
84545 1435876 Gıda kaynaklı enfeksiyonların semptomları, tanı, patogenezini öğrenir
84548 1435886 Gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunma yollarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.