Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH712 Süt Ürünleri ve Muayene Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Su ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapıları, su ürünlerinde tehlikenin tanımlanması, muhafaza yöntemleri, balıklarda mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalitenin saptanma yöntemleri konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tolgay, Z., Kaymaz, Ş. 1995. Su Ürünleri. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir. Pearson, A.M. 1994. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish J.J.Connell, 1980. Advances in fish science and technology . Oxford : Fishing News Books, Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S., Baygar, T. (2004). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Basımevi-İstanbul. Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerinde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri, 2000. ISO 9001, 2000. ISO 14001 OHSAS 18001, HACCP, ISO 27001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su ürünleri etinin bileşimi, su ürünlerinde kalite değişimleri, taze ve bayat balık arasındaki farklılıklar, balık muayene metotları. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik muayene metotları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
5 Derse Katılım 0 0 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
7 Laboratuvar 0 0 1
11 Soru-Yanıt 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapıları I
2 Su ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapıları II
3 Su ürünlerinde kalite değişimleri,
4 Balık muayene metotları.
5 Fiziksel muayene metotları.
6 Kimyasal muayene metotları
7 Mikrobiyolojik muayene metotları
8 Su ürünlerinde tehlikenin tanımlanması I
9 Su ürünlerinde tehlikenin tanımlanması II
10 Su ürünlerinde tehlikenin tanımlanması III
11 Soğutulmuş balıkta raf ömrü ve kalite değişimleri
12 Balık kalitesinin değerlendirilmesi I
13 Balık kalitesinin değerlendirilmesi II
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87171 1419929 Su ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapıları,
87172 1407501 Balıklarda ölüm sonrası değişimler,
87173 1412547 Soğutulmuş balıkta raf ömrü ve kalite değişimleri,
87174 1401105 Balık kalitesinin değerlendirilmesi,
87175 1404054 Su ürünleri açısından risk değerlendirilmeleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.