Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH719 Gıda Mikolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıdalarda bulunabilen mikolojik etkenlerin incelenmesi, etkileri ve taşıdıkları önemin anlaşılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Göknur TERZİ, Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Erol, İ. Ankara, 2007. Modern Food Microbiology, Jay J.M., Loessner M.J., Golden D.A., 7. Edition, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalarda bulunabilen mikolojik etkenlerin incelenmesi, etkileri ve taşıdıkları önemin anlaşılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 14 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantarlar, çeşitleri; doğada bulunuşları
2 Hayvansal gıdalarda mikolojik etkenler
3 Gıdalarda bulaşma faktörleri
4 Küf ve mayaların genel özellikleri
5 Mantarların üreme koşulları
6 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler I
7 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler II
8 Mikotoksinler I
9 Mikotoksinler II
10 Etkileri
11 Mikotoksinlerin saptanması
12 Mantarlar ve endüstride kullanımları I
13 Mantarlar ve endüstride kullanımları II
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224349 Gıdaların mikobiyolojik florası
2 1224353 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler
3 1224373 Mantarlar ve endüstride kullanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.