Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH721 Süt Ürünleri Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Süt ve süt ürünleri hakkında genel bilgi verilmesi, üretim teknikleri, üretim kusurları ve muhafaza teknikleri konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen, O.C., Tekinşen, K. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniversitesi Basımevi – Konya. Özalp, E. ve Kaymaz, Ş. 1994. Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Metin, M. 2005. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir. Demirci, M. ve Şimşek O. 1997. Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. – İstanbul. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 1. Principles and properties. USA Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 2. Product Manufacturing. USA. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 3. Applications Science, technology, and engineering. Walstra,P., Geurts, T.J., Noomen,A., Jellema,A., van Boekel, M.A.J.S. 1999 Dairy Technology. Marcel Dekker,Inc.,. Erly,R. 1998. The Technology of Dairy Products. Second edtion, Black Academic&Professional, London, New York, Varnam, A.H., Sutherland, J.P 2001. Milk and Milk Products: Technology, chemistry and microbiology. An Aspen publication, Patrick F. Fox, Paul McSweeney, Timothy M. Cogan, Timothy P. Guinee 2000 Fundamentals of Cheese Science.An Apsen Publication,.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pastörize süt, sterilize ve kondanse sütler, yoğurt, meyveli yoğurt, ayran, kefir, kımız, tereyağı, süt tozu, dondurma, yerli ve yabancı peynir üretim teknolojileri konuları öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütün ısıtılması, pastörizasyon
2 Sterilizasyon teknikleri
3 Pastörize süt
4 UHT süt
5 Kondanse süt
6 Süt tozu
7 Yoğurt, ayran
8 Kımız
9 Beyaz peynir,kaşar peyniri
10 Lor,çökelek
11 Tereyağ
12 Dondurma
13 Probiyotik
14 Kefir
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84040 1388980 Sütün ısıtılması, pastörizasyon, sterilizasyon tekniklerini öğrenir
84041 1390595 Süt tozu, kondanse süt üretim tekniklerini öğrenir
84042 1381602 Yoğurt, ayran, kımız, kefir tekniklerini öğrenir
84043 1402146 Beyaz peynir, kaşar peyniri, lor, çökelek peyniri üretim tekniklerini öğrenir
84044 1404429 Tereyağ, dondurma üretim tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.