Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH724 Et Ürünleri Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırmızı, kanatlı ve balık etinin yapısı ve bileşimi, muhafazası, etlerin kalitelerine göre değerlendirilmesi, etlerin sınıflandırılması, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma gibi et ürünleri teknolojisi hakkında bilgilendirmek ve et mikrobiyolojisi ve et işletmelerinde temizlik ve sanitasyonunun öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Göknur TERZİ, Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arslan, A. 2002. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres – Malatya. Tezcan, İ., Yurtyeri, A. 1992. Et Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Yurtyeri, A. Erol, İ. Özdemir, H., Şireli, T. 2000. Et Muayenesi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Tezcan, İ. Ve Yurtyeri, A. 1997. Et Muayenesi. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Et bilimi, kırmızı, kanatlı ve balık etinin bileşimi, ette postmortem değişiklikler, kesimden sonra etin pH’sında görülen değişiklikler, rigor mortis ve etlerin olgunlaştırılması, DFD, PSE etler, soğuma kısalığı, erime sertliği, karkas parçalama, etlerin sınıflandırılması (grading), et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemleri ile et ürünleri teknolojisi konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 3 48
8 Rehberli Problem Çözümü 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et Sanayi ve Ülke Ekonomisine Katkısı Hayvansal Üretimin Amaçları Mezbaha ve kombinaları oluşturan bölümlerin tanıtılması
2 Etin Tanımı ve Çeşitleri Kasın Yapısı ve Kasın Hareket Mekanizması Mezbaha
3 Ette Postmortem Değişiklikler ( pH, rigor motris, Enzimatik değişiklikler) Mezbaha
4 Karkas ve Etin Bileşimi Etin Kalite Nitelikleri ( renk, su aktivitesi, olgunluk, tekstür) Etlerin Olgunlaştırılması Mezbaha
5 Karkasın Sınıflandırılması (grading) Mezbaha
6 Karkasın Parçalanması Kasaplık Hayvanların Gövde Et Preparatları Mezbaha
7 Et ve Et Ürünleri Muhafaza Yöntemleri (Soğutma, Dondurma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Kurutma,Dumanlama, Işınlama Ette kimyasal analizler
8 Balık Etinin Genel Özellikleri Balık Etinin Bileşimi Balıkta kimyasal analizler
9 Balıkta Kalite Nitelikleri Balık mezbahası
10 Balıkta Muhafaza Teknikleri Balık mezbahası
11 ARA SINAV ARA SINAV
12 Kanatlı Etinin Genel Özellikleri Kanatlı Etin Bileşimi Mekanik Ayrılmış Kanatlı Etleri Kanatlı kesimhanesi
13 Kanatlı Etlerinin Soğutulması ve Dondurulması Kanatlı Etlerinde Dekontaminasyon Yöntemleri Kanatlı kesimhanesi
14 Et Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Et Ürünleri Teknolojis (Sucuk) Sucuk yapım teknolojisi
15 Et Ürünleri Teknolojisi (Salam-Sosis) Et Ürünleri Teknolojisi (Pastırma) Salam sosis yapım teknolojisi
16 Et Ürünleri Teknolojisi (Kavurma) Et Ürünleri Teknolojisi (Füme Dil-İşkembe) Pastırma yapım teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407924 Etin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve histolojik özellikleri
2 1449709 Etin muhafaza yöntemleri
3 1449711 Et teknolojisinde Tumling ve Massaging
4 1449741 Taze ve işlenmiş et ürünlerinin ambalajlanması ve kalite kriterler
5 1449744 Et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.