Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH725 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda katkı maddelerinin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması, katkı maddelerinin kullanıldığı gıdalar ve kullanım amaçları, yasal düzenlemeler, katkı maddelerinin sağlık üzerine etkileri Avrupa Birliği, ABD ve Türkiyede katkı maddeleriyle ilgili yasal mevzuat konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evaluation of certain food additives : sixty-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. – Geneva : World Health Organization, 2005 Altuğ, T. 2006. Gıda katkı maddeleri. Doğruyol, H. 2007. Gıdalardaki Katkı Maddeleri ve Zararları Mello, J.P.F.D. 2003. Food Safety: Contaminants and Toxins. WHO/FAO.Evaluation of certain food additives and contaminants. Sixty-eighth report. WHO Technical report series, 947, Geneva, Switzerland, 2007. Branen,A., Davidson,.M., Salminen,S. 1996 Food Additives. (book reviews), Second edition, (Switzerland): Marcel Dekker Inc

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katkı maddelerinin tanımı ve çeşitleri, katkı maddelerinin gıda endüstrisinde kullanım alanları ile gıda katkı maddeleri ile ilgili uygulanan mevzuat hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 10 10 1
19 Beyin Fırtınası 6 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 1
34 Okuma 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Katkı Maddelerinin Tanımı ve Kullanım Amaçları, . Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Yasal Düzenlemeler
2 Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Toksikolojik Değerlendirmeler
3 Gıda Katkı Maddelerinin Kullanımlanndaki Temel İlkeler
4 Antioksidanlar
5 Asitliği düzenleyiciler
6 Emülgatörler
7 Gamlar
8 Koruyucular
9 Lezzet Maddeleri ve lezzet artırıcılar
10 Renklendiriciler
11 Şelat Ajanları
12 Tatlandırıcılar
13 Topaklanmayı önleyiciler
14 Enzimler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81567 1166147 Katkı maddeleri analizleri,
81568 1166311 analizler
81569 1175446 özel katkı maddeleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.