Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH726 Gıda Ambalajları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ambalaj materyalleri ve özellikleri, gıdaların ambalajda muhafaza teknikleri, ambalaj-gıda ilişkisi, ambalaj materyallerinin sağlık üzerine etkileri metal konserve, cam ambalajlar, plastik ambalajlar, kağıt ambalajlar, modifiye atmosfer paketleme konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üçüncü, 2007. Gıda Ambalajlama Teknolojisi. Coles,R., McDowell,D., Kirwan,J.M 2003. Food Packaging Technology. Blackwell Publishing, USA/Canada: CRC Press,. Jung Han. 2005. Innovations in Food Packaging, Elsevier, USA,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalara uygulanan ambalajlar ve ambalaj materyallerinin özellikleri, ambalajların gıdalarda kullanımı ve gıdalar ile etkileşimleri hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 5 1
19 Beyin Fırtınası 5 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı Gıda maddelerinin Temel Özellikleri
2 Gıda Maddelerinde Bozulma
3 Bozulmada etkili faktörler
4 Gıda Maddelerinde Uygulanan Temel Muhafaza Yöntemleri
5 Ambalaj maddeleri
6 Ambalaj Maddeleri II
7 Ambalajlama İçin Gerekli Koşullar
8 Taze Etin Ambalajlanması
9 Et Ürünlerinin Ambalajlanması
10 Vakum Ambalajlama
11 Vakum Ambalajlama II
12 Modifiye Atmosferde Ambalajlama
13 Ambalajlanmış Ürünlerde Mikrobiyolojik Kriterler
14 Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81496 1182002 Metal konserve
81497 1185150 cam ambalajlar
81499 1185256 plastik ambalajlar
81503 1188287 kağıt ambalajlar
81510 1180538 modifiye atmosfer paketleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.