Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH727 Gıda Biyoteknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Biyoteknolojinin genel kavramlarına giriş, DNA, RNA ve protein sentezi, rekombinat DNA teknolojisi, modern ve klasik biyoteknolojinin karşılaştırılması, biyolojik organizmalarının özellikleri ve kullanımı, biyoreaktörler ve biyomühendislik, saflaştırma işlemleri, modern gıda biyoteknolojisi uygulamaları konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topal, 2006. Biyogüvenlik ve biyoteknoloji. Kalidas Shett, 2006. Food biotechnology . 2nd ed. – Boca Raton : CRC Taylor & Francis, Strategies for assessing the safety of foods produced by biotechnology : report of a joint FAO/WHO consultation. – Geneva : World Health Organization, c1991. Weaver, Robert F. 2008. Molecular biology . 4th ed. – Boston, MAU James D. Watson, 2004. Molecular biology of the gene 5th ed. – San Francisco, CA : Pearson Benjamin Cummings. Glick, B.R., Pasternak, J.J. Molecular Biotechnology, Principles and applications of recombinant DNA. ASM PRESS,Washington,D.C., Microbial Biotechnology, Fundamentals of Glazer, A.N., Nikaido, H., Second printing, W.H. 1998 Applied Microbiology, Freeman and Company, New York,. Bills, D.D., dow-Kung, S. 1990 Biotechnology and Food Safety. Butterworth-Henemann, USDA, Dupont,.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknolojinin tanımı ve gıda üretiminde kullanılması, gıdalara uygulanan biyoteknolojik teknikler ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 10 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojinin Konusu ve Önemi
2 Biyoteknolojinin İlgili Olduğu Alanlar
3 Biyoteknolojinin İlgili Olduğu Alanlar
4 Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Bakteriler ve Özellikleri
5 Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Küfler ve Özellikleri
6 Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Maya Türleri ve Özellikleri
7 Dünyada ve Türkiye’de Biyoteknolojinin Gelişimi, Bugünkü durumu ve Gelişme Potansiyeli
8 Hayvansal Gıda Üretiminde Biyoteknoloji
9 Bitkisel Gıda Üretiminde Biyoteknoloji
10 Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
11 Gıda Katkı Maddeleri Üretimi ve Biyoteknoloji (Enzimler,tatlandırıcılar, vitaminler vb.)
12 Gıda atıkları ve Biyoteknoloji
13 Gıda atıkları ve Biyoteknoloji
14 Gıda atıkları ve Biyoteknoloji
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86985 1407186 Moleküler biyoteknoloji,
86986 1409038 Bakteriosin uygulamaları,
86987 1389257 Enzimlerin genetik yapısı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.