Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mezbaha yan ürünlerinin ekonomik değerleri ve işleme teknikleri konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnal, T ve Nazlı, B. 1997. Mezbaha Bilgisi. Saray Kitabevleri – İzmir. Hui, Y. H. 2001, Meat Science and applications. New York, NY, USA: Marcel Dekker Incorporated.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezbahalarda elde edilen yan ürünler ve nitelikleri, yan ürün tesisleri, kan, kemik, deri, kıl, tırnak ve boynuzların değerlendirilmesi, bu yan ürünlerin geri kazanılması ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal yan ürünlerin sınıflandırılması ve genel değerlendirilmesi
2 Mezbaha artıkları ve değerlendirilmesi
3 Et sanayi artıkları ve teknolojisi I
4 Et sanayi artıkları ve teknolojisi II
5 Kemik artıkları ve değerlendirme teknolojisi
6 Kanatlı eti artıkları ve değerlendirme teknolojisi I
7 Kanatlı eti artıkları ve değerlendirme teknolojisi II
8 Balık ve su ürünleri artıkları teknolojisi
9 Kan artıklarının değerlendirilmesi
10 Tabii bağırsaklar ve işlenme teknolojisi (sığır bağırsağının işlenmesi)
11 Tabii bağırsaklar ve işlenme teknolojisi (koyun bağırsağının işlenmesi)
12 Suni bağırsak çeşitleri
13 Et işleme teknolojisinde kullanılan bağırsakların korunma, ambalajlama, avantaj ve dezavantajları
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87788 1161041 Mezbaha yan ürünleri,
87789 1175080 Yenilebilir yan ürünler,
87790 1177214 Yenilemez yan ürünler,
87791 1177934 Rendering işlemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.