Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH732 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Süt ve süt ürünleri hakkında genel bilgi verilmesi, üretim teknikleri, üretim kusurları ve muhafaza teknikleri konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İNAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen, O.C., Tekinşen, K. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniversitesi Basımevi – Konya. Özalp, E. ve Kaymaz, Ş. 1994. Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Metin, M. 2005. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir. Demirci, M. ve Şimşek O. 1997. Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. – İstanbul. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 1. Principles and properties. USA Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 2. Product Manufacturing. USA. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 3. Applications Science, technology, and engineering. Walstra,P., Geurts, T.J., Noomen,A., Jellema,A., van Boekel, M.A.J.S. 1999 Dairy Technology. Marcel Dekker,Inc.,. Erly,R. 1998. The Technology of Dairy Products. Second edtion, Black Academic&Professional, London, New York, Varnam, A.H., Sutherland, J.P 2001. Milk and Milk Products: Technology, chemistry and microbiology. An Aspen publication, Patrick F. Fox, Paul McSweeney, Timothy M. Cogan, Timothy P. Guinee 2000 Fundamentals of Cheese Science.An Apsen Publication,.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pastörize süt, sterilize ve kondanse sütler, yoğurt, meyveli yoğurt, ayran, kefir, kımız, tereyağı, süt tozu, dondurma, yerli ve yabancı peynir üretim teknolojileri konuları öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütün ısıtılması, pastörizasyon
2 Sterilizasyon teknikleri
3 Pastörize süt
4 UHT süt
5 Kondanse süt
6 Süt tozu
7 Yoğurt, ayran
8 Kımız,
9 kefir
10 Beyaz peynir
11 kaşar peyniri
12 Lor,çökelek
13 Tereyağ
14 Dondurma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84065 1167141 Sütün ısıtılması, pastörizasyon, sterilizasyon tekniklerini öğrenir
84066 1173049 Süt tozu, kondanse süt üretim tekniklerini öğrenir
84067 1175592 Yoğurt, ayran, kımız, kefir tekniklerini öğrenir
84068 1182946 Beyaz peynir, kaşar peyniri, lor, çökelek peyniri üretim tekniklerini öğrenir
84069 1168889 Tereyağ, dondurma üretim tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.