Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH734 Peynir Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Peynir çeşitleri, peynir üretiminin temel kavramları, starter kültürler, peynir olgunlaşması, peynirin biyokimyası, süt endüstrisinde peynir teknolojisin önemi konularının öğretilmesini amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lewis, John Elwyn, 1987. Cheese starters : development and application of the lewis system, London. Kamber, U. 2005. Geleneksel Anadolu Peynirler, Kars. Tekinşen, C. 2000. Süt ürünleri teknolojisi. Kahraman Maraş. Fox, P.F. 1999. Cheese: chemistry, physics and microbiology, Volume 2. Second edition, aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland, Patrick F. Fox, Paul McSweeney, Timothy Cogan, Timothy Guinee, 2004.Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Volume 1, Third Edition: General Aspects Academic Press,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Peynir çeşitleri ve özellikleri, peynire işlenecek sütün özellikleri ve uygulanan işlemler, peynir üretiminde kullanılar starter kültürler, peynirde görülen kusurlar, peynirin kalite kontrolü, peynir üretiminde uygulanan hijyen konusunda ayrıntılı bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Peynir yapım teknolojisi
2 Sütün standardizasyonu
3 Sütün ısıtılma teknikleri
4 Sütün mayalanması, maya kuvveti
5 Peynirde kullanılan starter kültürler
6 Peynirin olgunlaştırılması
7 Kaşar peynir teknolojisi
8 Lor peyniri teknolojisi
9 Ara sınav
10 Çökelek peyniri teknolojisi
11 Peynirde kalite nitelikleri
12 Peynir kusurları
13 Peynirin mikrobiyolojik özellikleri
14 Peynirin mikrobiyolojik özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84189 1165344 Peynir yapım tekniklerini öğrenir
84190 1171207 Starter kültürlerin görevini bilir
84191 1145136 Peynirin pıhtılaşma mekanizmasını öğrenir
84192 1148272 Peynir kusurlarını öğrenir
84193 1153352 Peynir kalite niteliklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.