Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH736 Tereyağı Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tereyağı üretim teknolojisi, üretimde görülen hatalar ve ilgili analizler, tereyağı çeşitleri, paketleme, depolama konularının öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. 2005. Geurts Dairy Science and Technology, Second Edition (Food Science and Technology), Edited by CRC, Tekinşen, C. 2000.Süt ürünleri teknolojisi. Kahraman Maraş. Atamer, M. 1993, Tereyağ Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1313, Ders Kitabı:380

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tereyağı özellikleri, çeşitleri, tereyağına işlenecek sütün nitelikleri, tereyağ yapım metotları, tereyeğ yapımında kullanılan starter kültürler, tereyağında görülen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kusurlar, tereyağının kalite kontrolü hakında bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tereyağının tanımı, bileşimini
2 Tereyağın sınıflandırılması (TSE 1331)
3 Krema eldesi ve kremaya uygulanan ön işlemler
4 Kremanın asitliğinin giderilmesi
5 Kremanın standardizasyonu
6 Kremanın pastörizasyonu
7 Kremanın olgunlaştırılması
8 Tereyağ starter kültürleri
9 Yayıklama
10 Tereyağın yıkanması, yoğrulması,
11 Tuzlama, Paketleme
12 Muhafaza
13 Tereyağ kusurları
14 Mikrobiyolojik analizler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84267 1177414 Tereyağ üretim tekniklerini öğrenir
84268 1186362 Tereyağ kusurlarını bilir
84269 1186324 Tereyağın kimyasal, mikrobiyolojik özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.