Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH737 Dondurma Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dondurma çeşitleri ve özellikleri, dondurma üretiminin temel kavramları, dondurma formulasyonları, süt endüstrisinde dondurma teknolojisinin önemi konularının öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Y.H. Hui, 1993.Dairy Science and Technology Handbook 2 Product Manufacturing, Chapter 2, Edited by VCH Publishers Inc, California, Marshall, R. T., Arbuckle, W. S., 2000. Ice Cream. An Aspen Publication, Maryland Tekinşen, O.C.1993. Dondurma Üretim Teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dondurma çeşitleri ve özellikleri, dondurmaya işlenecek sütün nitelikleri, dondurma yapım teknikleri, dondurma yapımında kullanılan maddelerin özellikleri, dondurmada görülen kusurlar, dondurmanın kalite kontrolü ve dondurma üretiminde hijyen ile ilgili bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dondurmanın bileşimi
2 Dondurmadaki maddelerin özellikleri
3 Yağ, şeker
4 Stabilizatör
5 Emilgatör
6 Dondurma karşımının formule edilmesi
7 Dondurma yapım teknikleri
8 Dikey ve yatay dondurucular
9 Ara sınav
10 Paketleme
11 Sertleştirme ve muhafaza
12 Dondurmanın muhafazası
13 Dondurma kusurları
14 Mikrobiyolojisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84330 1163111 Dondurma üretim teknolojisini öğrenir
84331 1155570 Dondurma formulasyonunu bilir
84332 1160115 Dondurma kusurları ve muhafazasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.